DZIAŁAMY

dla natury i człowieka

od 1991 roku

DZIAŁAMY

dla natury i człowieka

od 1991 roku

DZIAŁAMY

dla natury i człowieka

od 1991 roku

Misja Fundacji EkoRozwoju

Eko (gr. οἶκος) znaczy dom. Chcemy, by idea zrównoważonego rozwoju stanowiła jego fundament. Jesteśmy przekonani, że troska o nasze kruche i ograniczone zasoby ziemskie oraz konieczność sprostania największemu wyzwaniu w historii cywilizacji, jakim jest kryzys klimatyczny, wymagają łączenia ze sobą ludzi, różnych dyscyplin naukowych i rozproszonych dziedzin działalności społecznej.

Chcemy cieszyć oczy oszałamiającym pięknem natury i nie tracić z oczu potrzeb wszystkich istot czujących, dlatego pracujemy na rzecz ochrony przyrody, czystego powietrza i stabilnego klimatu oraz suwerenności żywnościowej i wspólnoty opartej na wzajemnym szacunku.

Naszą misję realizujemy nie tylko w Polsce, ale i w wielu innych krajach Europy – od Portugalii po Gruzję. Preferujemy zasadę współpracy zamiast konkurencyjności, dlatego działamy ramię w ramię z innymi organizacjami społecznymi i ekologicznymi jako członkowie Polskiej Zielonej Sieci i Koalicji Klimatycznej.

Kim jesteśmy

Fundację EkoRozwoju tworzą ludzie działający zgodnie z jej misją. Zarząd Fundacji opracowuje projekty rocznych i wieloletnich planów programowej i gospodarczej działalności Fundacji oraz zajmuje się ich realizacją. (więcej w statucie). Zarząd uchwala również sprawozdania z działalności Fundacji oraz bilanse (patrz sprawozdania). Rada Fundacji zgodnie ze statutem kontroluje pracę Zarządu oraz ustala roczne i wieloletnie programy działalności Fundacji. 

Prezes Fundacji EkoRozwoju, jeden z liderów Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. Zaangażowany w działalność ruchu ekologicznego od 1986 roku. Ukończył hydrogeologię na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowe studia z zakresu ochrony środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W Fundacji realizuje i nadzoruje projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu, ruchu rowerowego, ograniczania ilości odpadów, ekoturystyki oraz czynnej ochrony przyrody. Zaangażowany w ruch ochrony drzew, m.in. jako uczestnik protestów w obronie parków we Wrocławiu. W latach 1995–2011 redaktor naczelny wychodzącego we Wrocławiu magazynu ekologicznego „Kropla”. Wiceprezes Zarżądu Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Tutor w Szkole Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Krzysztof SmolnickiPrezes

Od 2000 roku zaangażowana w ochronę przyrody, m.in. w tworzenie planów i programów ochrony dla parków, rezerwatów i obszarów Natura 2000. Od 2009 roku w Fundacji EkoRozwoju koordynatorka projektów strażniczych oceniających skuteczności wdrażania i przestrzegania prawa z zakresu ochrony drzew i siedlisk przyrodniczych oraz wspierających tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Autorka i redaktorka wielu publikacji. Promotorka i współliderka projektów „zielonych” do budżetów obywatelskich. Wiceprezeska Fundacji EkoRozwoju.

Sabina LubaczewskaWiceprezeska

Z wykształcenia filozof przyrody i Certyfikowany Inspektor Drzew. W zespole Fundacji EkoRozwoju działa formalnie od 1997 roku, choć korzenie współpracy sięgają lat 80-tych oraz ruchu „Wolność i Pokój”. Prowadziła projekty skoncentrowane na tworzeniu dodatkowych źródeł dochodu dla mieszkańców obszarów przyrodniczo cennych. Inicjatorka działań w Dolinie Baryczy, współtwórczyni Lokalnej Grupy Działania LEADER+ na obszarze tamtejszej ostoi ptasiej (Natura 2000). Liderka, koordynatorka i animatorka w programach Drogi dla Natury oraz Drzewa dla zielonej infrastruktury. Wiceprezeska Fundacji EkoRozwoju.

Dorota Chmielowiec-TyszkoWiceprezeska

absolwentka studiów międzynarodowych UWr, wieloletnia koordynatorka projektów współpracy rozwojowej na Ukrainie, w Gruzji i Kirgistanie. Koordynatorka prac EkoCentrum Wrocław. Interesuje się tematami pograniczu problematyki praw człowieka, świadomej konsumpcji i aktywizacji społecznej. Wiceprezeska Fundacji EkoRozwoju.

Katarzyna ZarembaWiceprezeska

Ukończyła ochronę środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalizacja: antropologia).  Miłośniczka przyrody, górskich wycieczek i propagatorka zdrowego stylu życia. Od 2005 roku realizuje projekty, których wspólnym wątkiem jest zrównoważony rozwój, ochrona przyrody i społeczeństwo obywatelskie. Zaangażowana w działania związane z ochroną zagrożonych siedlisk w ramach projektów Strażnicy Natury 2000, Na straży drzew oraz Obywatel na straży drzew.

Magdalena Berezowska-Niedźwiedź

Absolwentka kulturoznawstwa i filologii indyjskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się prowadzeniem i organizacją wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz miejskimi instytucjami kultury. W Fundacji odpowiada za koordynacją działań wolontariuszy w ramach programu EVS oraz realizację projektów z zakresu edukacji międzykulturowej.

Agata Mazurkiewicz

Ekonomistka i menadżerka kultury (UWr). Koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów społecznych i kulturalnych, w tym festiwalu “Cyrkulacje”. Popularyzatorka tańca współczesnego. Współzałożycielka Obywatelskiej Rady Kultury we Wrocławiu. W Fundacji odpowiada za zarządzanie działalnością EkoCentrum oraz tworzenie i realizację oferty dla biznesu.

Emilia Militowska

W latach 2003-2016 koordynatorka i współtwórczyni Jarmarków Ekologicznych. Od 2006 r. prowadzi warsztaty z zakresu szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej. Od 2014 roku działa w europejskiej sieci URGENCI nad rozwojem współpracy między konsumentami i lokalnymi producentami w ramach grup RWS (Rolnictwo Wspierane Społecznie, ang. Community Supported Agriculture, CSA). Zajmuje budowaniem miejskiej społeczności skupionej wokół ekonomii społecznej i solidarnej w której dostęp do dobrej, lokalnej żywności jest podstawowym prawem każdej osoby. Edukatorka EkoCentrum Wrocław. Jest członkinią Rady Nadzorczej i Komisji Kontroli Fundacji “Koalicja Sprawiedliwego Handlu” Fairtrade Polska, której FER jest jedną ze współzałożycielek.

Monika Onyszkiewicz

Ukończyła filozofię (UWr) z uprawnieniami pedagogicznymi, obecnie kończy psychologię (SWPS). Od 2008 r. uczestniczy w realizacji projektów dotyczących edukacji ekologicznej, edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej. W Fundacji odpowiedzialna za tworzenie, koordynację i realizację projektów edukacyjnych. Prowadzi zajęcia dot. gospodarki odpadami, zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji, zmian klimatu, praw człowieka i zwierząt oraz ochrony przyrody. Koordynatorka licznych działań i akcji ekologiczno-edukacyjnych, posiada doświadczenie w realizacji aktywnych zajęć ekologicznych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych (w tym nauczycieli i studentów) i seniorów. Udziela wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym depresji klimatycznej. Absolwentka Szkoły Trenerów Umiejętności Interpersonalnych, a także licznych kursów przygotowujących do prowadzenia aktywnej edukacji ekologicznej i globalnej. Edukatorka EkoCentrum Wrocław i aktywistka klimatyczna.

Aneta Osuch

Odpowiada za obsługę księgową i finansową działalności Fundacji. Koordynator dolnośląskiej kampanii edukacyjnej Dobra Atmosfera.

Andrzej Pytel

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie (mgr inż. leśnik) oraz Virginia Tech w Blacksburgu, w USA (doktor nauk leśnych). Znawca drzew i ich adwokat, pomysłodawca i lider programów Drogi dla Natury oraz Drzewa dla zielonej infrastruktury, wykładowca i współautor publikacji. Działał także na rzecz przyrody i rozwoju wsi w Dolinie Baryczy, organizował współpracę polsko-ukraińską, pracował jako wolontariusz przy budowie szkoły w Kenii. Dyrektor Instytutu Drzewa, który przygotowuje ekspertyzy oraz oferuje profesjonalne szkolenia z zakresu wiedzy na temat drzew.

Piotr Tyszko-Chmielowiec

Tłumacz, redaktor, edukator, z wykształcenia polonista (UJ) studiował również filozofię (PAT) oraz informatykę stosowaną (UEK). W Fundacji odpowiada za promocję projektów, prowadzenie mediów społecznościowych oraz tworzenie tekstów, infografik i materiałów edukacyjnych. Edukator EkoCentrum Wrocław. Zaangażowany w projekty związane m.in. z problematyką zmian klimatu i jakości powietrza, globalnych zależności, odpowiedzialnej konsumpcji, praw człowieka i praw zwierząt. Absolwent Szkoły Trenerów Umiejętności Interpersonalnych oraz licznych kursów i szkoleń przygotowujących do roli edukatora, trenera i kampaniera. Aktywista Dolnośląskiego Alarmu Smogowego

Arkadiusz Wierzba

Arborysta, leśnik. Współpracownik programów Drogi dla Natury oraz Drzewa dla zielonej infrastruktury. Ukończył studia leśne na Uniwersytecie w Aberdeen oraz liczne kursy specjalistyczne związane z diagnostyką drzew w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii, w tym między innymi. Jest współautorem i redaktorem artykułów oraz publikacji na temat drzew w otoczeniu ludzi, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i brytyjskiego Towarzystwa Arborystycznego (Arboricultural Association)

Kamil Witkoś

Wesprzyj nas

Walczymy o czyste powietrze i stabilny klimat, bo chcemy, by każdy mógł wziąć głęboki oddech bez obawy o swoje zdrowie i życie. Sadzimy drzewa i uczymy, jak je pielęgnować, bo to nasi naturalni sprzymierzeńcy. Promujemy zbilansowaną dietę roślinną, opartą na lokalnych i sezonowych produktach, bo rozwiązania korzystne dla środowiska naturalnego, poprawiają naszą jakość życia. Uczymy troski o dobro wspólne i działamy na rzecz pokojowej współpracy międzygrupowej, bo bez solidarności i wzajemnego szacunku nie uda nam się rozwiązać wspólnych problemów. Możesz nas w tym wesprzeć na różne sposoby.

Zobacz jak nas wesprzeć

Podane dane, wraz z kwotą przekazanej darowizny, przetwarzane są przez Fundację EkoRozwoju (ul. Św. Wincentego 25a, 52-252 Wrocław) w celu realizacji umowy darowizny. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny za pośrednictwem serwisu przelewy24. Wpłacający ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację EkoRozwoju zamieszczamy w polityce prywatności.

Napisz do nas

ODWIEDŹ NAS
Nasza siedziba to EkoCentrum Wrocław:
ul. św. Wincentego 25 A, C
50-252 Wrocław

Otwarte:
Poniedziałek-Piątek
9:00 – 17:00

ZADZWOŃ DO NAS
tel/fax: 71-343-60-35, 71-324-17-41

NAPISZ DO NAS
biuro@eko.org.pl
  Niniejszym akceptuję politykę prywatności niniejszej strony internetowej i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyżej podanych danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (ADO)...

  Zobacz pełną treść zgód

  Administratorem Danych Osobowych (ADO) przekazywanych przez Państwa w ramach formularza kontaktowego i newslettera jest Fundacja EkoRozwoju, ul. Św. Wincentego 25A,C, 50-252 Wrocław KRS: 0000178876, e-mail biuro@eko.org.pl, tel. (71)-343-60-35).

  ADO przetwarza przekazane dane osobowe z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) tego Rozporządzenia.

  Dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, na potrzeby bieżącego kontaktu z użytkownikiem, w oparciu o powyższy formularz kontaktowy. Cofnięcie zgody lub sprzeciw od przetwarzania tych danych jest całkowicie dobrowolny i dopuszczalny w każdym czasie, jednakże bez tych danych nie będzie możliwy kontakt z użytkownikiem. Dane będą przetwarzane przez okres bieżącego kontaktu lub do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  Mają Państwo prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, jak również prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także żądania ich usunięcia. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Nasze serwisy internetowe

  Masz sprawę?

  Napisz do nas