Wartości i misja

Eko (gr. οἶκος) znaczy dom. Chcemy, by idea zrównoważonego rozwoju stanowiła jego fundament. Jesteśmy przekonani, że troska o nasze kruche i ograniczone zasoby ziemskie oraz konieczność sprostania największemu wyzwaniu w historii cywilizacji, jakim jest kryzys klimatyczny, wymagają łączenia ze sobą ludzi, różnych dyscyplin naukowych i rozproszonych dziedzin działalności społecznej.

Misja

Chcemy cieszyć oczy oszałamiającym pięknem natury i nie tracić z oczu potrzeb wszystkich istot czujących, dlatego pracujemy na rzecz ochrony przyrody, krajobrazu i bioróżnorodności. Sadzimy drzewa i uczymy, jak o nie dbać. Drzewa stanowią zieloną infrastrukturę, która stabilizuje mikroklimat, chroniąc nas i nasze plony przed upałami, wiatrami i suszą. Od wielu lat bronimy drzew rosnących wokół człowieka – przy drogach i w miastach. Zbieramy i rozpowszechniamy najlepszą wiedzę o ich utrzymaniu, wydajemy książki i opracowania eksperckie. Analizujemy politykę miast wobec drzew i opracowujemy wytyczne dla ich właściwego odtwarzania i utrzymania. Nasz punkt konsultacyjny wspiera radą i interwencjami osoby pragnące bronić drzew w swoich miejscowościach.  Gromadzimy społeczników, urzędników i profesjonalistów na cyklicznych Forach Przyjaciół Drzew, gdzie wymieniają się doświadczeniem i wzajemnie motywują do dalszej pracy. Tworzymy także miejsca przyjazne zapylaczom, w tym sieci domków dla owadów i kwietne łąki. Monitorujemy działalność organów administracji publicznej w obszarze ustawowej ochrony przyrody. Szkolimy urzędników, nauczycieli i edukatorów. Wspieramy lokalne inicjatywy i pomagamy w ekorozwoju obszarów cennych przyrodniczo, takich jak Dolina Baryczy czy gruzińska Adżaria, tworząc projekty infrastruktury dla zrównoważonej turystyki. 

Dostęp do żywności jest prawem każdego człowieka, którego realizacja nie może prowadzić do degradacji podstaw naszego istnienia, dlatego wspieramy zrównoważone formy rolnictwa. Organizujemy platformy współpracy lokalnych rolników z konsumentami. Promujemy zbilansowaną dietę roślinną, opartą na lokalnych i sezonowych produktach, ponieważ uważamy, że rozwiązania korzystne dla środowiska naturalnego, są zarazem korzystne dla zdrowia i dobrostanu wszystkich istot czujących.

Nie ma na świecie cenniejszego i delikatniejszego zasobu niż atmosfera, dlatego aktywnie pracujemy na rzecz rozwiązań służących poprawie jakości powietrza i przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu, współtworząc i wspierając działania Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. Bierzemy udział w pracach zespołów samorządowych i krajowych, które tworzą prawo służące poprawie jakości powietrza oraz przeciwdziałaniu i adaptacji do zmian klimatycznych. Walczymy o środki finansowe na sprawiedliwą transformację energetyczną i uczymy mieszkańców, jak z nich korzystać.

Kluczowym narzędziem w realizacji naszej misji jest przekrojowa edukacja, scalająca rozproszone dyscypliny wiedzy: od edukacji przyrodniczej i ekologicznej, przez globalną i obywatelską, aż po antydyskryminacyjną i międzykulturową. Obszary te łączy chęć zaangażowania mieszkańców w troskę o dobro wspólne i pilna potrzeba pokojowej współpracy międzygrupowej. Sercem naszych działań edukacyjnych jest otwarte przez nas w 2013 roku EkoCentrum Wrocław, modelowy ośrodek edukacji ekologicznej i aktualna siedziba Fundacji.


Naszą misję realizujemy nie tylko w Polsce, ale i w wielu innych krajach Europy – od Portugalii po Gruzję. Preferujemy zasadę współpracy zamiast konkurencyjności, dlatego działamy ramię w ramię z innymi organizacjami społecznymi i ekologicznymi jako członkowie Polskiej Zielonej Sieci i Koalicji Klimatycznej.

Fundacja EkoRozwoju posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), nr KRS 0000178876. Działalność Fundacji jest finansowana z wpłat i darowizn oraz zewnętrznych funduszy, w tym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.