Europejski Miesiąc Różnorodności: warsztaty w Przejściu Dialogu

Zajęcia otwarte podczas Europejskiego Miesiąca Różnorodności w Przejściu DialoguW najbliższy czwartek (16 maja, godz. 16:00) serdecznie zapraszamy do udziału w naszych bezpłatnych warsztatach z zakresu wzmacniania kompetencji międzykulturowych. Już w ten czwartek (16 maja, godz. 16:00) gościć nas będzie zaprzyjaźnione Przejście Dialogu. Zajęcia bardzo na czasie, bo maj to Europejski Miesiąc Różnorodności, a tym właśnie zajmujemy się na zajęciach: przyglądamy się różnicom kulturowym – oraz szerzej: międzygrupowym – z perspektywy psychologii społecznej

■ Aby wziąć udział, wystarczy się zarejestrować tutaj:
https://forms.gle/Fe6LUDaZZZ4PaD3k9

Podczas zajęć bierzemy pod lupę czynniki modelujące nasze postrzeganie i ocenianie osób z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa, a także przyglądamy się temu, w jaki sposób mechanizmy stereotypizacji i dyskryminacji dotykają osoby ze społeczeństwa przyjmującego. Wszystko to oczywiście za pomocą różnego rodzaju metod aktywnych. Zajęcia w tej formule rozwijamy od trzech lat. W 2024 roku kontynuujemy je w ramach trzeciej edycji projektu My. Wy. Oni. Społeczeństwo przyjmujące i wyzwania integracji. 

Zajęcia to okazja do pogłębienia, odświeżenia, być może weryfikacji dotychczas zdobytej wiedzy i założeń dotyczących relacji międzykulturowych oraz procesu integracji. To także szansa, by skuteczniej reagować na problemy, które pojawiają się w codziennych kontaktach. Stworzyliśmy je na bazie naszych wcześniejszych szkoleń i warsztatów z obszaru edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej, które są jednymi z filarów działalności Fundacji EkoRozwoju na rzecz pokojowej współpracy międzygrupowej.

Miesiąc Różnorodności to akcja, którą zainicjowała Komisja Europejska. We Wrocławiu jest ona organizowana we współpracy z Pełnomocniczką ds. Równego Traktowania, Biurem Prezydenta oraz Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. Nasze warsztaty otwarte to część programu wydarzeń, których kalendarz znajdziecie na stronie Przejścia Dialogu.

 


 

UWAGA! Niezależnie od warsztatów otwartych podczas Europejskiego Miesiąca Różnorodności, cały czas prowadzimy również nabór dla grup zorganizowanych.

Szkolenia realizujemy dla:

  • pracowników i pracowniczek służb, instytucji i jednostek publicznych (wydziałów UM i innych jednostek samorządowych, policji, straży miejskiej etc.),
  • członków i członkiń społeczności szkolnych i lokalnych (szkół i innych placówek oświatowych, centrów aktywności lokalnej, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, wolontariuszek i wolontariuszy etc.).

Aby wziąć udział w warsztatach lub zgłosić grupę, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego lub bezpośredni kontakt z koordynatorką.

W ramach projektu realizujemy bezpłatne warsztaty dla osób dorosłych. Przewidujemy możliwość realizacji zajęć otwartych oraz warsztatów w formule zdalnej (online). Dla osób chętnych wystawiamy zaświadczenia (certyfikaty) potwierdzające udział w szkoleniu.

Czas trwania szkolenia:
Maksymalnie 5h (część warsztatów przeznaczona na konsultacje)
Liczba godzin dostosowana do możliwości i dostępności grup.

Miejsce realizacji:
EkoCentrum Wrocław, ul. Św. Wincentego 25A lub w placówce / organizacji

Termin realizacji:
2.04-30.11.2024 r. (terminy szkoleń będą umawiane po zgłoszeniu grupy. Istnieje możliwość realizacji zarówno w godzinach przed- jak i popołudniowych)

Kontakt
W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia w podstawowym wymiarze godzinowym oraz w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką projektu:

Aneta Osuch
e-mail: osuch[-]eko.org.pl
tel. 696-948-194

lub z osobą odpowiedzialną za rekrutację:

Magdalena Berezowska-Niedźwiedź
e-mail: m.berezowska[-]eko.org.pl
tel. 696-948-194

 


PROWADZĄCY

Aneta Osuch – absolwentka filozofii na Wydziale Nauk Społecznych (Uniwersytet Wrocławski), posiada uprawnienia pedagogiczne. Studiowała także psychologię (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS). Absolwentka II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Laboratorium Aktywnej EkoEdukacji, Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej, a także Szkoły Trenerów Warsztatów Umiejętności Społecznych. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu edukacji globalnej i odpowiedzialnej konsumpcji, wielokulturowości. Edukatorka EkoCentrum Wrocław. Prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi; uczniami, studentami i nauczycielami z zakresu krytycznej edukacji globalnej, edukacji antydyskryminacyjnej i nierówności, odpowiedzialnej konsumpcji, kryzysu klimatycznego i sprawiedliwej transformacji, a także praw człowieka i zwierząt. Współpracuje także z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trenerka antydyskryminacyjna. Członkini OZZ Inicjatywa Pracownicza.

Arkadiusz Wierzba – z wykształcenia polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował również filozofię oraz informatykę. Od marca 2013 roku współpracuje z Fundacją Ekorozwoju jako edukator przy projektach związanych m.in. z problematyką kryzysu klimatycznego, globalnych zależności, odpowiedzialnej konsumpcji i edukacji antydyskryminacyjnej. Współtworzy projekty edukacyjne i materiały dydaktyczne (infografiki, prezentacje, ścieżki lektorskie, filmy) oraz odpowiada za promocję działań edukacyjnych w EkoCentrum. Ukończył m.in. II edycję Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Szkołę Animatorów Edukacji Ekologicznej Natura 2000, Szkołę Trenerów Umiejętności Interpersonalnych oraz liczne kursy przygotowujące do roli edukatora, trenera, wychowawcy i animatora czasu wolnego. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trener antydyskryminacyjny. Członek OZZ Inicjatywa Pracownicza.

 


Projekt „My. Wy. Oni. Społeczeństwo przyjmujące i wyzwania integracji”
jest finansowany ze środków Gminy Wrocław w ramach konkursu
„Wzmacnianie kompetencji międzykulturowych – Wrocław 2024”