Podane dane, wraz z kwotą przekazanej darowizny, przetwarzane są przez Fundację EkoRozwoju (ul. Św. Wincentego 25a, 52-252 Wrocław) w celu realizacji umowy darowizny. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny za pośrednictwem serwisu przelewy24. Wpłacający ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację EkoRozwoju zamieszczamy w polityce prywatności.

Wspieraj nas ♥

Od 1991 roku jesteśmy FER wobec natury i człowieka. Zależy nam, by trosce o zaspokajanie ludzkich potrzeb zawsze towarzyszyła troska o środowisko. Chcemy żyć w świecie z czystym powietrzem i stabilnym klimatem, pełnym drzew i oszałamiającego piękna przyrody, z dostępem do zdrowej żywności i czystej energii dla każdego, we wspólnocie opartej na szacunku i współpracy. Ta wizja napędza nas do działania. Dorzucisz się do jej realizacji?

Podstawowym źródłem naszego utrzymania są darowizny oraz środki pozyskiwane w ramach grantów. Dzięki nim możemy skutecznie działać: monitorować jakość powietrza, patrzeć na ręce urzędnikom, sadzić drzewa, budować zrównoważoną infrastrukturę i edukować.

Żaden grant nie zapewnia ciągłości działania. Większość z nich wymaga wkładu własnego i przychylności gremiów konkursowych, które zmieniają się w zależności od aktualnej sytuacji politycznej. Bez wsparcia naszych sympatyków i sprzymierzeńców nie bylibyśmy w stanie kontynuować naszej pracy. Dzięki darczyńcom stać nas na niezależność i skuteczność.

Walczymy o czyste powietrze i stabilny klimat, bo chcemy, by każdy mógł wziąć głęboki oddech bez obawy o swoje zdrowie i życie. Sadzimy drzewa i uczymy, jak je pielęgnować, bo to nasi naturalni sprzymierzeńcy. Promujemy zbilansowaną dietę roślinną, opartą na lokalnych i sezonowych produktach, bo rozwiązania korzystne dla środowiska naturalnego, poprawiają naszą jakość życia. Uczymy troski o dobro wspólne i działamy na rzecz pokojowej współpracy międzygrupowej, bo bez solidarności i wzajemnego szacunku nie uda nam się rozwiązać wspólnych problemów. Możesz nas w tym wesprzeć na różne sposoby:

DAROWIZNY

50 1500 1155 1211 5007 2436 0000

Na ten numer konta przekazać możesz darowizną na statutową działalność FER za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego.

ZLECENIE STAŁE

Darowizny wpłacane regularnie to szansa na jeszcze większą skuteczność naszych działań. Ustaw zlecenie stałe już teraz za pośrednictwem bankowości internetowej lub w placówce swojego banku.

1,5%

Fundacja EkoRozwoju posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Oznacza to, że możesz nam przekazać 1,5% podatku dla organizacji pozarządowych w swoim corocznym zeznaniu. Składając zeznanie podatkowe za 2020 rok możesz skorzystać z naszego bezpłatnego programu, który umożliwia bezproblemowe przekazanie 1,5% podatku. To najlepsze polskie oprogramowanie tego typu, uzupełnione w dodatku o możliwość wysłania zeznania podatkowego przez internet. Nasz program możesz pobrać tutaj.

NIP: 899-00-23-428
KRS: 0000178876

Statut Fundacji EkoRozwoju
Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe darczyńców przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych (ADO), którym jest Fundacja EkoRozwoju, ul. Św. Wincentego 25A,C, 50-252 Wrocław KRS: 0000178876, e-mail biuro@eko.org.pl,  tel. (71)-343-60-35). 

ADO przetwarza przekazane dane osobowe z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, w związku z realizacją i rozliczeniem zawartej umowy darowizny.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia darowizny. W wykonaniu obowiązków nałożonych na Administratora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Administrator może archiwizować dane lub przekazać je osobom trzecim w celu archiwizacji, dokumentacji lub rozliczenia przeprowadzanego szkolenia. Dane osobowe nie będą profilowane, przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani przekazywane podmiotom trzecim spoza Unii Europejskiej.

Mają Państwo prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, jak również prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także żądania ich usunięcia. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.