Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Drzew

Zmienimy definicję drzewa! I nie tylko!

23.04.2024 w Sejmie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Drzew.

Powołanie Zespołu Przyjaciół Drzew jest efektem ogólnopolskiej akcji # Dajmy Drzewom Prawo, w której aktywiści Ruchu Przyjaciół Drzew (ponad 300 inicjatyw w Polsce) podjęli działania dla ochrony prawnej drzew.

Przedstawicielka Fundacji EkoRozwoju zreferowała przygotowane propozycje zmian legislacyjnych, a następnie miała miejsce dyskusja. Omawiane były aktualizacje w obszarach ważnych dla zapewnienia dobrej jakości życia, rozwoju zielonej infrastruktury oraz bezpieczeństwa ludzi. 

Program:

godz. 12:00 – 12:05 Wstęp i przywitanie uczestników – posłanka Małgorzata Tracz, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Drzew,

godz. 12.05 – 12.35 Najważniej postulaty zawarte w Pakiecie koniecznych zmian prawnych – zaktualizowane propozycje – prezentacja, Sabina Lubaczewska, Fundacja EkoRozwoju https://fer.org.pl/pakiet-koniecznych-zmian-prawnych-dla-lepszej-ochrony-drzew/

godz. 12:35 – 14:30 Stanowisko instytucji i dyskusja uczestników o zaproponowanych propozycjach zmian prawnych,

godz. 13.30 – 14.00 Dyskusja jakie zmiany należy wprowadzić, aby nowe nasadzenia w możliwie największym zakresie kompensowały straty spowodowane usunięciem drzew.

Prezentacja ze spotkania do pobrania: Parlamentarny Zespół PD 23.04.2024-założenia

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Klimatu i Środowiska (online), Fundacji EkoRozwoju, Fundacji Zielone Kujawy, Gminy Wołomin, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Instytutu Drzewa, Partii Zielonych, Zarządu Zieleni Miejskiej z Wrocławia, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Federacji Arborystów Polskich, Związku Powiatów Polskich, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, FOTA4Climate, SPAK

 

Projekt „Dajmy Drzewom Prawo” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.