#DajmyDrzewomPrawo w mediach

 

O naszej akcji #Dajmy Drzewom Prawo napisano w różnych mediach – linki poniżej.

Wybrane cytaty:

Architektura i biznes:

“Są państwo po kolejnych spotkaniach z parlamentarzystami. Czy na horyzoncie widać pierwsze jaskółki?”

Wydaje się, że problem zaczyna przebijać się do szerszej świadomości parlamentarzystów oraz przedstawicieli rządu. Powołany został Parlamentarny Zespół Przyjaciół Drzew, ale równolegle w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Zespołu tworzony jest zespół ds. ochrony drzew i krzewów (do którego dostaliśmy zaproszenie) oraz trwają spotkania grupy ds. adaptacji do zmian klimatu, która również zajęła się tematyką drzew. Jednym z celów pierwszego spotkania grupy było wypracowanie rekomendacji dotyczących nowelizacji ustawy o ochronie przyrody w zakresie kompensacji przyrodniczej.

Rzeczpospolita:

Najważniejszą jest zmiana prawnej definicji drzewa. Zdaniem członków zespołu i działaczy fundacji EkoRozwoju, błędem jest to, że nie obejmuje ona obecnie korzeni. – Zadawanie szkód korzeniom oznacza szkody zadawane drzewom. (…) Fundacja i zespół parlamentarny chcą też poprawić system wydawania decyzji na wycinkę, by przed ich podjęciem lepiej rozpoznana była sytuacja drzewa i rozważone możliwości alternatywne. Kolejnymi propozycjami są zmiany w mechanizmie nasadzeń zastępczych, urealnienie wysokość opłat i kar za wycinkę oraz zwiększenie udziału społecznego w decydowaniu o drzewach.

https://www.rp.pl/kraj/art40159791-poslowie-napisza-nowa-definicje-drzewa-wskazuja-na-jeden-brak-w-dotychczasowym-znaczeniu

https://www.architekturaibiznes.pl/jakiej-ochrony-potrzebuja-drzewa-w-polsce,33882.html

https://www.chronmyklimat.pl/ekosystem/2268-wysylamy-pocztowki-do-poslow?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1zbt5u_HXbZ1R4dARZ2i4SVhBxac_mJG4rD5Vf45dABfCGPFKtF3VMpeE_aem_ARUvJp-pYq2KGf17GFYZc6R8LLA0aHu-nOoou7ORTNqXy8SO55Mb9uJ3xPO3ZZrArRL87MEgcu2Ah9ArBtwYhhJm

https://radiorsc.pl/aktualnosci/aktualnosci-skierniewice/dajmy-drzewom-prawo/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1VO2HFnjE7Zp2ub6PtjWPb-mRWoJu9sGSx4Nx4KPfl7-H8ci6RsNk8NFs_aem_ARV_oErvADD4qQgeAuHbczOkQMeN_C3tZK-J83zyhdrsjQlbqsg_M6vwsG6gva91p_aXOySqZphuy1G4JgGlRHvU

https://www.tygodnik-krapkowicki.pl/artykul/3493,dajmy-drzewom-prawa?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0aiIIgCPff2Xw4b4sKBDNX4T_ZdfBY9dByw0nMaY2M59ECOD7dzngC2go_aem_ARUCL_mmFgaNJbdfboZY1CQihB5vSbuIb1vY9Nj9lLUKxNqd86Qsqr4wTeH5ulw6_rdueeHIxTVX2Fc2h1IjDCjM

https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/przepisy-dot-wycinki-nieprecyzyjne-powstal-pakiet-zwiekszajacy-ochrone-drzew-w-gminach,539622.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0QmdYW03tUcLhJyRe7Rp3SitM-tpdJr9BhaJ76X3LS8gAivT5VnU0yS3E_aem_ARX_g6D0zukvwrdgftO3zUTt4n4Wa1rB_IRnIIEStToINlOeP-KnWBTqKF6P4OW2jSE5-DJ0soUC0d8PMs4VLb-M

https://www.wnp.pl/wiadomosci/m-tracz-ko-proponuje-zwiekszenie-ochrony-drzew-w-gminach,828043.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3MIe2uQRG3PPpyfjYLFp4k7puHPJq4DvsILE3MiVKy8dRCTS-KlF2Q-24_aem_ARXuKJssK3VcUWbhtW3ig0XmKcyynpEvMVygke1SzZPabru9gk0eZDoEsdoXpiCEW2QbuaWDwP5ooF1eB3qbMD2c

Projekt „Dajmy Drzewom Prawo”

https://doba.pl/wroclaw/artykul/przybijmy-piatke-dla-drzew-/50365/0?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3Zl51ikkbfGI4OWqapqEKWq7sU4XMEX5C9ZoyoY48TDEQSp7Dsm6ETIBM_aem_ARV5bQfQ8b6yWzwA-fvEFb53jQ43JHmGUnszPz3s-BtFNe2IzXIGmKRkcbybOslwU9CbreCTJmk-xSNl8qfoCios

Skierniewice: maraton pisania pocztówek do posłów z apelem o ochronę drzew

 

 

 

Projekt „Dajmy Drzewom Prawo” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.