Terminy zajęć

EkoCentrum Wrocław to siedziba Fundacji EkoRozwoju i centrum edukacji ekologicznej, w którym odbywają się zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, przyrodniczej, globalnej i antydyskryminacyjnej. Jesteśmy przekonani, że troska o nasze kruche i ograniczone zasoby ziemskie oraz konieczność sprostania największemu wyzwaniu w historii cywilizacji, jakim jest kryzys klimatyczny, wymagają łączenia ze sobą ludzi, różnych dyscyplin naukowych i rozproszonych dziedzin działalności społecznej. Poniższy kalendarz zawiera dostępne i zajęte terminy zajęć realizowanych w ramach projektów Fundacji EkoRozwoju.