Obywatele dla drzew – drzewa dla klimatu

Drzewa są kluczowym i zasadniczo nieodtwarzalnym elementem zielonej infrastruktury, która znacząco podnosi jakość życia i wspiera nas w ograniczaniu negatywnych skutków kryzysu klimatycznego. W chwili obecnej są masowo wycinane i niszczone z powodu presji inwestycyjnej, ograniczonego stosowania dobrych praktyk i standardów ochrony oraz zliberalizowanego prawa, które nie uwzględnia ani faktycznej wartości drzew, ani udziału społecznego procesie zarządzania zielenią wysoką.

 

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę sieciowania i wzmacniania coraz liczniejszych, ale działających interwencyjnie, aktywistów oraz angażowania ich w konsekwentne kształtowanie długoterminowych polityk ochrony drzew.

W ramach Akademii Przyjaciół Drzew (4 dwudniowe spotkania szkoleniowe w różnych regionach Polski) przekażemy wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia interwencji, kampanii, negocjacji, działań strażniczych, budowania partnerstw. Na spotkaniach sieciujących przekażemy najnowszą wiedzę w zakresie ochrony drzew oraz wypracowujemy wspólną strategię komunikacji i współdziałania.

Wspólnie z przyjaciółmi drzew zaplanujemy i przeprowadzimy wydarzenia, które wesprą ich aktywność oraz pomogą rozwiązać lokalne problemy (będą to breefingi prasowe, akcje medialne, mediacje w terenie, etc.).

Poprzez opracowanie narzędzi promocyjno – edukacyjnych (virale, infografiki, podcasty oraz przewodnik po standardach ochrony drzew) zwiększymy możliwości oddziaływania aktywistów m.in. na działania władz lokalnych.

Dzięki rozbudowie mapy Przyjaciół Drzew (obejmującej obecnie ponad 240 inicjatyw z całej Polski i dostępnej na stronie http://drzewa.org.pl/przyjaciele-drzew) pomożemy wspólnie działać i wymieniać się doświadczeniami, ale też docierać mieszkańcom do przeszkolonych aktywistów i NGO. W szczególności rozbudujemy kontent dotyczący ochrony drzew sędziwych.

Nasze stałe wsparcie organizacyjne, merytoryczne i prawne przełoży się na efektywność działań interwencyjnych podejmowanych przez przyjaciół drzew.

Osoba kontaktowa:
s.lubaczewska@eko.org.pl
Termin realizacji:
01/11/2021 - 31/08/2023
Status:
Realizowany

Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny w wysokości 101 821,19 Euro.