Rozwijamy Sieć Przyjaciół Drzew

Mapa inicjatyw na rzecz drzew zyskała kolejne 100 wpisów!

Zidentyfikowaliśmy i umieściliśmy na mapie (dostępnej na stronie drzewa.org.pl/przyjaciele-drzew/) kolejne 100 grup i ngo działających na rzecz drzew. Klikając na znaczniki dowiesz się więcej o inicjatywach w obronie drzew. Kolorem zielonym oznaczyliśmy organizacje – mają one więcej uprawnień w zakresie postępowań administracyjnych. Kolorem pomarańczowym niesformalizowane ruchy.

Mapa inicjatyw podejmowanych na rzecz ochrony drzew pozwala na szybkie znalezienie najbliższej organizacji/grupy, która może pomóc w interwencji, doradzić, zainspirować do podjęcia działań dotyczących ochrony zieleni.

Na mapie widać różnorodność podejmowanych działań. Wspólnie edukujemy, zwracamy uwagę na rolę drzew oraz ich piękno, uczymy jak wprowadzać standardy ochrony czy też sadzić nowe drzewa.

Aktywiści i społecznicy są zaangażowani w realizację działań o różnym charakterze:

  • strażniczym jak np. Stowarzyszenie zaDRZEWieni – organizacja strażnicza działająca na rzecz ochrony przyrody i różnorodności biologicznej oraz poprawy jakości powietrza w Płocku;
  • edukacyjnym np. Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła” – stowarzyszenie zajmujące się edukacją, popularyzacją przyrody oraz ochroną środowiska działająca głównie w Łodzi;
  • ochrony dziedzictwa kulturowego np. Fundacja Natura Polska z Lubomyśla;
  • interwencyjnym np. Fundacja ToPole z Puław;
  • aktywizującym środowiska lokalne np. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gór Izerskich Flins – celem stowarzyszenia jest aktywizacja środowiska lokalnego poprzez ochronę środowiska naturalnego, przeciwdziałanie dewastacji przyrody, poprawę stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców gminy oraz edukacja ekologiczna lokalnej społeczności.

Poniżej załączamy też listę inicjatyw w pliku: INICJATYWY NA RZECZ DRZEW_AOFR

Aż 62 z tych inicjatyw to grupy niezrzeszone, 38 to fundacje lub stowarzyszenia.

 

Działanie zrealizowano w ramach projektu  “Obywatele dla drzew – drzewa dla klimatu” , który finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.