Ochrona drzew w Polsce – perspektywy po wyborach

Zapraszamy serdeczne na spotkanie, na którym chcemy opowiedzieć o naszych dotychczasowych pracach na rzec wprowadzenia zmian prawnych zwiększających ochronę drzew, a także chcielibyśmy spytać Państwa o uwagi dotyczące dalszych działań oraz możliwość wsparcia naszego procesu.

Data: 30.10.2023 godz. 18:00-19:15

Link do rejestracji:

https://fer.clickmeeting.com/ochrona-drzew-w-polsce-perspektywy-po-wyborach/register

 

Zmiany, które proponujemy dotyczą w szczególności:

  • wprowadzenie realnej ochrony strefy korzeni drzew oraz zapobieżenie dewastacji koron poprzez nadmierne i nieuzasadnione ich przycinanie,
  • wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew jedynie w przypadku uzasadnionej konieczności, przy braku rozwiązań alternatywnych,
  • urealnienie wysokości opłat i kar za wycinkę tak by uwzględniała wartość ekosystemową drzew oraz koszty ich odtworzenia,
  • naprawę mechanizmu nasadzeń zastępczych tak by kompensowały rzeczywiste straty i zapewniały trwałość nowo sadzonych drzew,
  • zwiększenie udziału społecznego w decydowaniu o drzewach.

 

Spotkanie zrealizowano w ramach projektu  “Obywatele dla drzew – drzewa dla klimatu” , który finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.