Potrzebujemy udziału społecznego w zarządzaniu zielenią

Na początku września br. drzewa rosnące na terenie Młodzieżowego Centrum Sportu przy ul. Gwarnej we Wrocławiu zostały poddane wycince sanitarnej zmieniając krajobraz okolicy. W sieci pojawiły się różne komentarze i reakcje mieszkańców miasta. Z prośbą o wsparcie w tej sprawie zwróciła się do nas Fundacja Urban Memory, która od kilku lat stara się o “zielone” upamiętnienie dawnego cmentarza żydowskiego, znajdującego się pod nieczynnymi kortami tenisowymi.

Wystąpiliśmy do właściwego organu (tu: Marszałka Województwa Dolnośląskiego) z wnioskiem o udostępnienie decyzji (nr DOW-O-VI.706.2.2023.KU z dnia 25.09.23) zezwalającej na usunięcie dziesięciu drzew gat. topola kanadyjska.

Z otrzymanej dokumentacji wynika, iż drzewa zostały zniszczone w przeszłości, gdy dokonano w sposób nieprawidłowy cięć, czego efektem było osłabienie kondycji i zamieranie. Dodatkowo do złego stanu zieleni przyczyniła się inwestycja deweloperska realizowana na sąsiedniej działce. Ich usunięcie jest zasadne, ale…

W decyzji został wskazany obowiązek wykonania nasadzeń kompensacyjnych (tu: wiśni piłkowanej), ale nie podano powodu dlaczego akurat taki gatunek i taka odmiana.

Nasadzenia należy wykonać w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie nieruchomości należącej do Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Stare Miasto, co nie jednoznaczne z tym, że nasadzenia zostaną zrealizowane na terenie Młodzieżowego Centrum Sportu przy ul. Gwarnej.

Ten przykład dobrze ilustruje znany problem z zarządzaniem zielenią i wskazuje na niedoskonałości prawa w tym zakresie.

  1. Urzędy nie mają obowiązku informowania mieszkańców i potencjalnych stron (lub podmiotów występujących na prawach strony) o toczących się postępowaniach w sprawie planowanych wycinek. W związku z powyższym mieszkańcy i aktywiści dowiadują się o sprawie, gdy jest już za późno na podjęcie jakichkolwiek rozmów czy działań.
  2. Decyzje wydawane bez szerszego udziału społecznego mogą być obarczone błędami merytorycznymi. W tym wypadku nałożono obowiązek nasadzeń zastępczych. Gatunki, które wskazano w decyzji mogą nie być spójne z planami utworzenia zielonego upamiętnienia cmentarza żydowskiego, w sprawie którego rozmowy z władzami miasta i mieszkańcami trwają od kilku lat.

 

Wsparcie udzielamy w ramach projektu  “Obywatele dla drzew – drzewa dla klimatu” , który finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.