Dobra robota – czas na EkoRozwój

“Dobra robota – czas na EkoRozwój” to projekt wspierające rozwój instytucjonalny naszej organizacji. Skupia się na wzmocnieniu zasięgu oddziaływania Fundacji EkoRozwoju poprzez partycypacyjną aktualizację strategii rozwoju organizacji, wzmocnienie marki fundacji, rozwinięcie działań fundrisigowych oraz rozszerzenie oferty odpłatnej działalności pożytku publicznego, a także wzmocnienie potencjału kompetencyjnego i organizacyjnego zespołu.
Ważnym elementem projektu będzie też tworzenie partnerstw oraz dzielenie się know how na poziomie międzynarodowym.
Nastąpi wzmocnienie wizerunku, stabilności finansowej, zwiększenie aktywności w zakresie współpracy z podmiotami działającymi lokalnie, regionalnie i międzynarodowo.
Poprawa bezpieczeństwa danych cyfrowych, rozbudowa systemu zarządzania zasobami osobowymi i sprzętowymi wprowadzą trwałe zmiany organizacyjne.
Działania odpowiadają bezpośrednio na zapotrzebowanie naszych odbiorców m.in. związane z eskperckimi działaniami na rzecz ochrony drzew czy edukacji smogowej i klimatycznej.

Osoba kontaktowa:
Emilia Militowska, biuro[@]eko.org.pl
Termin realizacji:
01/07/2023 - 30/06/2025
Status:
Realizowany

Projekt “Dobra robota – czas na EkoRozwój” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

.