Chcemy jeść zdrowo, sprawiedliwie i z korzyścią dla planety

Żywność to znacznie więcej niż tylko smak potraw i kalorie. 

To wytwórcy i ich praca. Sposób, w jaki przygotowują jedzenie, może być obciążający dla środowiska lub przeciwnie — w pełni zgodny z naturą.

To także nasza kultura — tradycje, święta połączone z konkretnymi potrawami, przepisy podawane z pokolenia na pokolenie. Wartości rodzinne i historia, z której wynikają.

To dostępność i jakość. Możemy mieć świeże, zdrowe i lokalne płody bezpośrednio od rolników lub wysokoprzetworzone, sprowadzane z daleka produkty, które nam szkodzą.

To w końcu sprawa społeczna i polityczna. Dostęp do żywności dobrej jakości jest prawem każdej osoby — bez względu na miejsce zamieszkania czy środki finansowe, którymi dysponuje.

To właśnie suwerenność żywnościowa
— pomóż nam ją budować 

Tak jak my uważasz, że każdy powinien mieć dostęp do dobrej żywności, wytworzonej z poszanowaniem środowiska? Bez względu na zasób portfela, poziom wykształcenia czy miejsce urodzenia — należą się nam przecież produkty tworzone odpowiedzialnie i blisko.

Tym właśnie jest suwerenność żywnościowa: prawo ludzi do decydowania o jedzeniu i systemach zarządzania nim.

Dlatego nieprzerwanie od ponad 30 lat zajmujemy się budowaniem świadomości o tym, co jemy, jaki wpływ na środowisko ma nasza aktywność w tym obszarze oraz jak dostosować system żywnościowy do potrzeb ludzi i środowiska.

Tak pracujemy

Jesteśmy Fundacją EkoRozwoju. Nasza historia sięga lat 1991 roku — od tego czasu napędza nas troska o kruche i ograniczone zasoby ziemskie oraz konieczność sprostania największemu wyzwaniu w historii cywilizacji, jakim jest kryzys klimatyczny.

Walka o suwerenność żywnościową jest jednym z elementów naszej działalności. Inne dotyczą klimatu, ochrony drzew i smogu.

Ponad 20 lat temu otoczyliśmy opieką, wyjątkowy pod względem środowiska obszar Doliny Baryczy. Wspólnie z lokalną społecznością, osobami aktywnymi w samorządach i ekspertami stworzyliśmy plan, który zakładał, że troska o przyrodę może rozwijać ekologiczne rolnictwo i wspierać lokalną przedsiębiorczość.

Edukujemy w tym temacie zarówno dorosłych — także profesjonalistów — jak i dzieci w wieku szkolnym. Prowadzimy spotkania upowszechniające wiedzę o tym, jak kreować swoje nawyki w sposób korzystny dla zdrowia, środowiska i tych, którzy produkują żywność.

Kładziemy coraz większy nacisk na budowanie odporności na kryzys – w okresie pandemii doświadczyliśmy, jak niestabilny i kruchy jest obecny system żywnościowy. 

Długotrwały lockdown dowiódł, że nagle najważniejszą kompetencją stało się pieczenie chleba, a zasobem — kontakt do lokalnej rolniczki. Krótkie łańcuchy dostaw okazały się najpewniejsze w docieraniu do żywności. 

Jesteśmy przekonani, że dzięki skróconemu dystansowi między nami a wytwórcami mamy większą kontrolę nad tym, co jemy. Jednocześnie budujemy zżytą społeczność, która jest tak potrzebna w czasach kryzysu.

Liczy się nasz wspólny interes

Fundacja EkoRozwoju to grupa ludzi, dla których aktywizm jest codzienną pracą. Jesteśmy aktywni w terenie, w biurach, na konferencjach, warsztatach, wyjazdach i podczas protestów.

Dbanie o dobro wspólne wymaga współpracy międzygrupowej, którą zaburzają nierówności, czy dyskryminacja. W świecie, w którym przyroda jest zwalczana, konflikty nasilają się, dlatego nasza praca dotyczy równego dostępu do podstawowych praw, jak choćby zdrowej, ekologicznej żywności.

Domyślamy się, że czytasz to, bo zależy Ci na drzewach. Zachęcamy Cię więc do wspierania nas w ramach wolontariatu i do udziału w organizowanych protestach i kampaniach. A jeżeli nie możesz być z nami w centrum wydarzeń, to zawsze masz możliwość wspomóc naszą zrzutkę i umożliwić nam dalsze reprezentowanie Cię w najważniejszych sprawach. Liczymy na Twoją pomoc.

Uczestniczymy w pracach nad transformacją systemu żywnościowego na niskoemisyjny, sprawiedliwy i odporny

Aktualna wiedza o kryzysie klimatycznym i społecznym jasno pokazuje, że obecnie funkcjonujący system żywnościowy jest szkodliwy. Szkodliwy dla środowiska i niesprawiedliwy dla nas wszystkich. Wiemy, że rolnictwo monokulturowe, wielkoobszarowe, skupione na szybkim zysku dla dużych korporacji, nie ma nic dobrego do zaoferowania. 

Stoimy na stanowisku, że żywność nie jest produktem, tylko prawem każdej osoby.  Dlatego należy ten system zmienić, by był:

 • niskoemisyjny (emisja CO2 na poziomie upraw i wytwórstwa) 
 • i sprawiedliwy dla rolników oraz konsumentów (opłacalność pracy, dostęp do żywności)

Rolnictwo konwencjonalne i intensywne, czy hodowla przemysłowa zwierząt generują zanieczyszczenia wód gruntowych oraz emitują ogromne ilości CO2 do atmosfery, przyczyniając się do degradacji ziemi. Taka uprawa żywności to równia pochyła do katastrofy. Katastrofy, którą już odczuwamy.

Wiemy również, że rolnictwo różnorodne, ekologiczne i oparte na małych rodzinnych systemach jest w stanie wyżywić świat bez konieczności dewastacji przyrody.

Tylko wspólnie jesteśmy w stanie iść naprzód. Dlatego wchodzimy w koalicje i partnerstwa, wspólnie edukując, informując i zabiegając o zmiany systemowe.

Zafunduj sobie wartościowe działania

DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI

Tworzymy dobre rynki dla wytworów lokalnych i ekologicznych: (2001-2016) przez 16 lat organizowaliśmy w sercu Wrocławia Jarmarki Ekologiczne. Pierwsze w Polsce imprezy cykliczne, które były miejscem spotkań dla lokalnych rolników i osób szukających dostępu do lepszej żywności na co dzień, a nie od święta.

PRZEDE WSZYSTKIM LUDZIE

Opracowujemy i oferujemy treningi wzmacniające wytwórców i dystrybutorów. Prowadzimy szereg szkoleń i warsztatów dla szkół i mieszkańców — od tworzenia ogrodów społecznych, przez zakładanie grup żywnościowych (np. grup Rolnictwa Wspieranego Społecznie), po cykliczny bazar lokalnych rolników ekologicznych i konsumentów miejskich w naszym EkoCentrum.

SPRAWIEDLIWA PRZYSZŁOŚĆ

Planujemy strategiczne działania. Niemal 30 lat temu rozpoczęliśmy prace nad pionierskim wówczas modelem rozwoju dla Doliny Baryczy. Dziś widzimy tego piękne efekty. Niezmiennie, wraz z naukowcami, szukamy rozwiązań, jak wzmocnić naszą samowystarczalność żywnościową w regionie. Jesteśmy obecni przy tworzeniu polityki żywnościowej Wrocławia.

Wpłacasz, więc wymagasz — a my to rozumiemy

Dlatego krótko podsumujmy, na co przeznaczymy Twoje pieniądze:

 • rozwój i promocję bazarów z lokalnym, ekologicznym jedzeniem, 
 • spotkania z producentami i sieciowanie rolników, 
 • projekt materiałów informacyjnych dla producentów i mieszkańców, 
 • zajęcia edukacyjne, 
 • wynagrodzenie dla koordynatorów projektów — nie jesteśmy wolontariuszami, 
 • utrzymanie EkoCentrum  — ośrodka edukacji ekologicznej, gdzie prowadzimy zajęcia, tworzymy webinary i podcasty oraz organizujemy konferencje prasowe

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Podstawowym źródłem finansowania działalności Fundacji EkoRozwoju są darowizny oraz środki pozyskiwane w ramach grantów, a także odpisy 1.5% podatku. Potrzebujemy Twojego wsparcia, aby realizować naszą misję!

Numer KRS Fundacji EkoRozwoju: 0000178876

Wesprzyj i bądź częścią zmiany

Wspierając nasze działania finansowo, wybierasz:

 • organizację połączoną gęstą siecią wartościowych relacji,
 • ludzi, którzy zobowiązali się do pracy dla pożytku publicznego
 • doświadczenie, kompetencje i otwartość.

Dowiedz się więcej na stronie: https://fer.org.pl/kategorie/suwerennosc-zywnosciowa/ 

 

 

Działania fundraisingowe Fundacja EkoRozwoju rozwija dzięki wsparciu ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030

Więcej o projekcie: https://fer.org.pl/projekty/dobra-robota-czas-na-ekorozwoj/