Polska bez Smogu! Zmieniaj z nami atmosferę

10 lat temu we Wrocławiu aż 75% pytanych osób uważało, że powietrze w ich mieście jest OK. Po latach prowadzonej edukacji zauważyliśmy, że większość badanych wrocławian zaczęła zwracać uwagę na smog. Dziś mówimy jednym głosem: STOP SMOG!

Dzięki alarmom smogowym i intensyfikacji społecznych protestów w ciągu ostatnich lat polskie prawodawstwo zaczęło bardziej zdecydowanie odpowiadać na ten palący problem. A jednak wciąż z powodu stężenia pyłów zawieszonych i substancji toksycznych (jak choćby Benzo(a)pirenu) w naszym kraju rocznie przedwcześnie umiera  45 tysięcy osób, w tym 3 tysiące na Dolnym Śląsku!

Wpłać i pomóż nam działać! Tu chodzi o zdrowie Polaków

Jesteśmy Fundacją EkoRozwoju. Nasza historia sięga 1991 roku — od tego czasu napędza nas troska o kruche i ograniczone zasoby Ziemi oraz konieczność sprostania największemu wyzwaniu w historii cywilizacji, jakim jest kryzys klimatyczny. 

Walka ze smogiem jest jednym z elementów naszej działalności. Inne dotyczą klimatu, ochrony drzew i suwerenności żywnościowej.

Od lat działamy na rzecz poprawy jakości powietrza na Dolnym Śląsku i wspieramy akcje edukacyjne w całej Polsce. Z blisko 20 autorskimi działaniami dotarliśmy nawet do 1,5 miliona mieszkańców.

Realizowaliśmy kilkadziesiąt happeningów połączonych z konferencjami prasowymi, zawalczyliśmy o dofinansowanie wymiany pieców we Wrocławiu, stworzyliśmy kampanię edukacyjną „Dobra Atmosfera”, a teraz prowadzimy akcje z mobilnymi płucami.

Skutecznie wywarliśmy presję na wrocławskich politykach i pomogliśmy w sieciowaniu aktywistów. Nie zamierzamy jednak zwalniać tempa! Eliminacja smogu to proces, który postępuje stopniowo. Adaptacja mieszkańców i mieszkanek wymaga zwiększania wiedzy o problemie. Wytrwale zabiegamy o przepisy wyrównujące ich szanse na dostosowanie się do norm.

Przed nami wciąż dużo pracy.

Według badań Europejskiej Agencji ds. Środowiska, w 2021 r. aż 97% ludności miejskiej krajów UE było narażone na stężenia drobnego pyłu zawieszonego PM 2,5 przekraczające wytyczne WHO. W Polsce sytuacja wygląda jednak znacznie gorzej i wciąż notorycznie przekraczane są normy. Z danych Polskiego Alarmu Smogowego wynika, że polskie miasta odnotowują średnio 35 dni w roku, w których przekroczony zostaje średni dobowy dopuszczalny poziom obecności pyłu PM10. 

Pamiętajmy jednak, że na naszej mapie są też punkty krytyczne, jak choćby Nowa Ruda z rekordowymi 95 dniami lub Sucha Beskidzka z 76 dniami poważnych zanieczyszczeń. Nie są to warunki, w jakich ktokolwiek chciałby żyć!

Reprezentujemy Cię w walce ze smogiem

Tworzymy zespół ludzi, którzy poświęcają większość swojego życia działalności aktywistycznej. Protestowanie, przygotowania i podróżowanie na spotkania z politykami i organizacjami, prowadzenie zajęć z dziećmi, liczne telefony i maile odbierane o każdej porze — to nasza praca. 

Dbanie o dobro wspólne wymaga współpracy międzyludzkiej, którą zaburzają nierówności, czy dyskryminacja. W świecie, który jest zatruwany, konflikty się nasilają. Dlatego nasza praca koncentruje się także na dążęniu do równego dostępu do podstawowych praw, jak choćby czystego powietrza.

Wiemy, że jesteś tu, bo ten temat jest Ci bliski. Zachęcamy Cię więc do wspierania nas wolontaryjnie i do udziału w organizowanych protestach i kampaniach. A jeżeli nie możesz być z nami w centrum wydarzeń, to zawsze masz możliwość dorzucić się do zrzutki i umożliwić nam dalsze reprezentowanie Cię w najważniejszych sprawach.

Razem realizujmy kolejne kamienie milowe

Już przed trzema laty uchwały antysmogowe przyjęło 14 z 16 województw. 

Doświadczenie uczy nas, że samorządy są w stanie iść z duchem czasu, ale potrzebują ciągłego naporu aktywistów i obywateli w Polsce oraz w całej Europie. 

Wspólnie bijemy na alarm, a w efekcie część polskich miast już w 2024 roku zdelegalizuje korzystanie z tzw. kopciuchów, czyli kotłów pozaklasowych. W niektórych rejonach dodatkowo wejdą w życie zakazy palenia węglem i paliwami stałymi, co docelowo powinno stać się standardem w skali całego kraju.

Następny krok? Nowe strefy czystego transportu, kolejne programy finansujące wymianę infrastruktury grzewczej, spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, programy docieplania budynków i postępujące ograniczenia w wykorzystaniu przestarzałych i szkodliwych form generowania ciepła.

Wpłacasz, więc wymagasz — a my to rozumiemy

Twoje pieniądze przeznaczymy na:

  • utrzymanie EkoCentrum  — ośrodka edukacji ekologicznej, gdzie prowadzimy zajęcia, tworzymy webinary i podcasty oraz organizujemy konferencje prasowe
  • zajęcia edukacyjne, 
  • produkcję multimediów do kampanii społecznych, 
  • wydruki wydawnictw i materiałów edukacyjnych,
  • bieżącą obsługę prawną,
  • wyjazdy na spotkania z liderami i liderkami ruchów antysmogowych i lokalnymi władzami, 
  • wynagrodzenie dla koordynatorów projektów — nie jesteśmy wolontariuszami. 

Podstawowym źródłem finansowania działalności Fundacji EkoRozwoju są darowizny oraz środki pozyskiwane w ramach grantów, a także odpisy 1,5% podatku (jesteśmy organizacją pożytku publicznego). Potrzebujemy Twojego wsparcia, aby realizować naszą misję!

Numer KRS Fundacji EkoRozwoju: 0000178876

Zobacz, na czym nam zależy

ZMIANY PRAWA I JEGO EGZEKWOWANIA

Spotkania, listy, petycje, czy warsztaty to tylko przykłady działań, które pozwalają nam wpływać na polityków. Nasze doświadczenie i dotychczasowe kontakty pozwalają nam docierać tam, gdzie zapadają najważniejsze decyzje, a także łączyć siły z aktywistami walczącymi w pozostałych regionach.

ZDROWIE PUBLICZNE

Polacy umierają z powodu smogu. Pył zawieszony oraz trujące związki chemiczne są zagrożeniem m.in.: dla dzieci, seniorów, alergików i osób zmagających się z chorobami układu oddechowego i układu krążenia. Postulujemy zwiększanie budżetu na walkę z przyczyną chorób i zgonów.

BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI

Kluczem do lepszej przyszłości jest powszechne zrozumienie kierunku zmian i powodów, dla których warto je podejmować. Przystępne, sprawdzone i obrazowo przedstawione informacje o smogu działają na wyobraźnię, a w efekcie także na dokonywane wybory.

Przepisy się zmieniają, ale aktywizm wciąż jest potrzebny

Dzięki współpracy aktywistów rzeczywistość zmienia się na naszych oczach. Choćby kooperacja Fundacji EkoRozwoju z Koalicją Ratujmy Rzeki przyniosła duży sukces zbiórki #ODRAtujmy Odrę! na zbadanie stanu Odry po katastrofie ekologicznej. 

W niedalekiej przyszłości możemy wywalczyć kolejne zmiany prawa o smogu, wspierać transformację energetyczną w domach i mieszkaniach, a także zwiększać świadomość obywateli i obywatelek. 

Zmiany postępują i przynoszą rezultaty — i to jest m.in. nasz wspólny sukces! 

Wesprzyj zrzutkę i pomóż nam pokonać smog

Wspierając finansowo nasze działania, wybierasz:

  • doświadczenie i współpracę z czołowymi organizacjami,
  • ludzi, którzy stoją po stronie zdrowia Twoich najbliższych,
  • rzetelnie przygotowane akcje i warsztaty.

Dowiedz się więcej na stronie: https://fer.org.pl/wartosci-i-misja/

 

 

Działania fundraisingowe Fundacja EkoRozwoju rozwija dzięki wsparciu ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030

Więcej o projekcie: https://fer.org.pl/projekty/dobra-robota-czas-na-ekorozwoj/