Wspieraj lepszą ochronę drzew

Cykl życia drzewa przypomina nasze dorastanie. Jako dzieci jesteśmy wrażliwi i potrzebujemy znaleźć dla siebie przyjazne miejsce — tak jak kiełkująca sadzonka. Kiedy osiągamy pełną dojrzałość, nabieramy gotowości, by pracować dla dobra otoczenia. Na starość nasze doświadczenie i wiedza służą innym, podobnie jak sędziwy buk dający schronienie pod odchodzącą korą i rozłożystymi gałęziami.

Jest coś magicznego w długowieczności drzew, a jednak rzadko pozwalamy im na pełne, szczęśliwe życie i spokojną emeryturę. Pamiętajmy, że by osiągnąć dojrzałość, potrzebują 80-100 lat, a spokojnie dożywają nawet 300, nie wspominając o rekordzistach. Nie bez przesady mówi się, że są żywymi świadkami historii.

Są też ważnym elementem regulującymi klimat na Ziemi. Zatrzymują dwutlenek węgla z atmosfery. Są domem i miejscem szukania pożywienia dla wielu gatunków, także po obumarciu.

Mamy z drzewami tak wiele wspólnego. A jednak przycinanie gałęzi traktujemy, jak wizytę u fryzjera, podczas gdy lepsze porównanie to pobyt na stole operacyjnym. Może zatem warto podejść do nich po ludzku i z sercem?

Wesprzyj zbiórkę i wyrównaj szanse drzew na przetrwanie!

Możliwe, że jesteś tu, bo denerwują Cię bezsensowne wycinki i dewastacja drzew w Twojej okolicy. Dęby, lipy, czy wierzby znikają, jedne po drugich? Co na to spółdzielnia, zieleń miejska, albo zarząd dróg? Przecież zdarza się, że nie widzą różnicy między pielęgnacją a cięciem całej korony drzewa.

Pozbądźmy się betonu. Z ulic i parków, ale też z gabinetów decydentów.

Jesteśmy Fundacją EkoRozwoju. Nasza historia sięga 1991 roku — od tego czasu napędza nas troska o kruche i ograniczone zasoby Ziemi oraz konieczność sprostania największemu wyzwaniu w historii cywilizacji, jakim jest kryzys klimatyczny. 

Walka o ochronę drzew jest jednym z elementów naszej działalności. Inne dotyczą klimatu, suwerenności żywnościowej i smogu.

Dlaczego zachęcamy Cię do aktywnego wspierania zbiórki? To nasz kolejny krok na drodze do ulepszenia polskiej polityki ochrony drzew. Zaniedbywanie ich to odroczona tragedia. Słaby dąb, który dziś jest zapomniany — upadnie dopiero, gdy dorosną nasze dzieci.

Dobra ochrona na placach budowy, ograniczone do minimum i tylko niezbędne cięcia korony, właściwe zabezpieczanie korzeni, ograniczanie niepotrzebnych wycinek — to tylko najważniejsze/nieliczne przykłady zmian, o które nam chodzi.

Z myślą o ochronie drzew oraz naszego własnego bezpieczeństwa, inicjujemy działania edukacyjne, które mają na celu uświadamianie znaczenia regularnej i mądrej pielęgnacji zielonych płuc naszej planety.. Zgłoszenia o wycince,  które wpływają do urzędników często wynikają z obawy o spadające konary. Z drugiej strony opieszałość osób odpowiedzialnych za obszar zarządzania przestrzenią miejską, którzy nieumiejętne diagnozują problem,   prowadzi do nieuzasadnionego usuwania całych drzew, czy nadmiarowego przycinania gałęzi.

Z myślą o walce z błędami w pielęgnacji i niepotrzebną wycinką od 2013 roku prowadzimy również punkt interwencyjno-konsultacyjny. Dajemy porady i wspieramy interwencje osób, które bronią drzew w swojej okolicy. Pomagamy przez telefon, spotykamy się w terenie, udzielamy porad merytorycznych i prawnych. 

Tylko w 2022 roku wsparliśmy 54 nowe interwencje.

Sprawny i skuteczny aktywizm przyczynia się do polepszenia systemowego podejścia do ochrony drzew, ale wymaga również stałego finansowania. 

Twój wkład może wiele zmienić.

Pracujemy w Twoim interesie

Fundacja EkoRozwoju to grupa ludzi, dla których aktywizm jest codzienną pracą. Jesteśmy aktywni w terenie, w biurach, na konferencjach, warsztatach, wyjazdach i podczas protestów. 

Dbanie o dobro wspólne wymaga współpracy międzygrupowej, którą zaburzają nierówności, czy dyskryminacja. W świecie, w którym przyroda jest zwalczana, konflikty się nasilają. Dlatego nasza praca dotyczy równego dostępu do podstawowych praw, jak choćby zadbanych i bezpiecznych drzew.

Wiemy dlaczego tu jesteś. Zależy Ci na drzewach. Zachęcamy Cię więc do wspierania nas wolontaryjnie i do udziału w organizowanych protestach i kampaniach. A jeżeli nie możesz być z nami w centrum wydarzeń, to zawsze masz możliwość dołożyć się do zrzutki i umożliwić nam dalsze reprezentowanie Cię w najważniejszych sprawach. 

Liczymy na Twoją pomoc.

Wpłacasz, więc wymagasz — a my to rozumiemy

 Twoje pieniądze przeznaczymy na:

  • prowadzenie Punktu Interwencji dla Drzew na terenie całego kraju, 
  • organizację kampanii społecznych, 
  • prace nad zmianą obowiązujących, niekorzystnych regulacji prawnych dot. ochrony drzew — także tych sędziwych, 
  • szkolenia dla grup aktywistycznych i urzędników, 
  • zajęcia edukacyjne dla uczniów i osób uczących, 
  • budowanie Sieci Przyjaciół Drzew i cyfrowej mapy inicjatyw drzewnych, 
  • wydruki broszur i materiałów promocyjnych.

Podstawowym źródłem finansowania działalności Fundacji EkoRozwoju są darowizny oraz środki pozyskiwane w ramach grantów, a także odpisy 1,5% podatku (jesteśmy organizacją pożytku publicznego).

Numer KRS Fundacji EkoRozwoju: 0000178876

Zobacz, na czym nam zależy

PRAWO I JEGO PRZESTRZEGANIE

Dzięki finansowaniu edukujemy władze i wywieramy presję na naszych przedstawicielach poprzez spotkania, materiały merytoryczne i akcje medialne. Przede wszystkim jednak pracujemy nad zmianą obowiązujących, niekorzystnych i nieprecyzyjnych regulacji prawnych dot. ochrony drzew. Skoro wybieramy władze, to mamy prawo oczekiwać od nich działania w naszym interesie.

SZERZENIE DOBRYCH PRAKTYK

Rozmawiasz ze znajomymi o ochronie drzew, a oni nie mają jeszcze swojego zdania? Naszym zadaniem jest docieranie do obywatelek i obywateli z jasną i dostępną wiedzą o znaczeniu i ochronie drzew.

ROZWÓJ AKTYWIZMU

Wspierając nas, wspierasz polskie środowisko aktywistów i aktywistek walczących o ochronę drzew. Od lat dbamy o sieciowanie i budowanie Ruchu Przyjaciół Drzew na bazie aktywności obywatelek i obywateli interweniujących w kraju.

Wycinka to kredyt na całe życie, a oprocentowanie rośnie

W całej Polsce głos w obronie drzew i przyrody staje się coraz bardziej wyraźny. We Wrocławiu wycina się średnio ok. 5 tysięcy drzew rocznie, choć miasto realizuje kompensację (sadzenie drzew w zamian za te, które zostały wycięte). Pamiętajmy jednak — każda wycinka to dług, który będzie wyrównany za 50-80 czy 100 lat. 

Dlaczego młode drzewa nie zastąpią dojrzałych? Jak argumentował dr Dominik Drzazga z Uniwersytetu Łódzkiego dla portalu Nauka o Klimacie: „Funkcje, które realizuje zieleń – estetyczna, związana z retencją wody, ochładzaniem powietrza czy produkcją tlenu – są realizowane przez duże, dorodne drzewa”.

Dodawał także, że  „jeden duży buk produkuje tyle tlenu, ile ok. 1700 10-letnich jego sadzonek”, a „różnica temperatur między centrami miast, gdzie tej zieleni jest stosunkowo mało, a przedmieściami, gdzie jest jej więcej, może dochodzić nawet do 4 stopni C”.

Chcesz lepszej ochrony drzew w Polsce? Wpłać na zrzutkę!

Razem zawalczmy o wyższe standardy:

  • cięcia i pielęgnacji drzew,
  • inspekcji i diagnostyki drzew,
  • ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym,

Więcej na stronie https://drzewa.org.pl/standardy/ 

 

 

Działania fundraisingowe Fundacja EkoRozwoju rozwija dzięki wsparciu ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030

Więcej o projekcie: https://fer.org.pl/projekty/dobra-robota-czas-na-ekorozwoj/