Dajmy Drzewom Prawo

W ramach projektu dążyć będziemy do wprowadzenia w życie pakietu koniecznych zmian prawnych w celu lepszej ochrony drzew. Jest to produkt, który wypracowaliśmy we wcześniejszym projekcie, w  procesie partycypacyjnym, z udziałem specjalistów z branży, aktywistów i urzędników. Szczegóły tu: https://fer.org.pl/pakiet-koniecznych-zmian-prawnych-dlalepszej-ochrony-drzew/.

Zapewnimy, że będzie on przedmiotem dyskusji na spotkaniu Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Drzew, który został powołany w nowej kadencji Sejmu, na skutek naszych wcześniejszych działań. Zapoznamy posłów z treścią pakietu m.in. poprzez przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji “Pocztówka do posła”. Apel informujący o najważniejszych punktach koniecznych zmian będzie obecny w mediach, a do jego promocji włączą się aktywiści z Sieci Przyjaciół Drzew (www.drzewa.org.pl/przyjaciele-drzew).

Osoba kontaktowa:
s.lubaczewska[@]eko.org.pl
Termin realizacji:
marzec-kwiecień 2024
Status:
Realizowany

Projekt „Dajmy Drzewom Prawo” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.