Ekologiczne metody zapobiegania powodziom

Ekologiczna metody zapobiegania powodziom, Wrocław, Rok Wielkiej Wody 1997. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Smolnickiego.

“Powódź postawiła pod znakiem zapytania dotychczasowe metody regulacji rzek. Wezbrania wód – nawet olbrzymie – są zjawiskiem naturalnym. Są jednym z czynników kształtujących doliny rzeczne.

Rozmiar strat jest wynikiem nieprawidłowej gospodarki człowieka min. zabudowującego tereny zalewowe. Istnieje możliwość ograniczenia strat przy zachowaniu i  wykorzystaniu walorów przyrodniczych dolin rzecznych” – fragment z tekstu stanowiska organizacji  czeskich,  niemieckich,  polskich  i słowackich otwierającą antologię tekstów o powodzi oraz ekologicznych metody ich  zapobiegania. Była to pierwsza publikacja w tym temacie w Polsce.