Nasz Las II

Projekt “Nasz Las II – efektywne zarządzanie i edukacja ekologiczna w Parkach Narodowych w Adżarii, Gruzja” jest kontynuacją działań realizowanych przez Fundację EkoRozwoju oraz EkoAkademię Morza Czarnego w dwóch Parkach Narodowych Adżarii(Gruzja)-PN Machakhela oraz PN Mtirala. Projekt skupia się na zwiększeniu kompetencji osób zaangażowanych w rozwój potencjału turystycznego oraz edukacyjnego obu parków.

W ramach projektu:

  • zorganizowane zostaną szkolenia dla pracowników terenowych(rangersów) oraz edukatorów;
  • osoby tworzące ofertę edukacyjną parków odbędą staż edukacyjny w Karkonoskim Parku Narodowym;
  • nauczyciele z regionu będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach terenowych oraz otrzymać materiały edukacyjne do wykorzystania w codziennej pracy.

W projekcie wykorzystane zostaną doświadczenia Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Fundacji Ekorozwoju w zakresie programowania i realizacji edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Partnerem merytorycznym projektu jest Karkonoski Park Narodowy.

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Zaremba, k.zaremba@eko.org.pl
Termin realizacji:
01.05.2022 - 30.04.2023
Status:
Realizowany

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.