Społeczeństwo przyjmujące i wyzwania integracji (III edycja)

Integracja nowych mieszkańców i mieszkanek miasta to czasochłonne i wymagające zadanie. Dotyczy to w sposób szczególny Wrocławia, który znajduje się w czołówce miast o największej reprezentacji osób z innych kultur. Badania opinii publicznej wskazują na rosnącą niechęć wobec osób z doświadczeniem migracji lub uchodźctwa, co dodatkowo utrudnia proces integracji. Jednym z czynników, które mają znaczący wpływ na jego przebieg są stereotypy i uprzedzenia, zarówno po stronie społeczeństwa przyjmującego, jak i nowych mieszkańców i mieszkanek.

Z procesem integracji  na co dzień mierzą się wrocławskie instytucje i społeczności funkcjonujące w wielokulturowych realiach. Dysponują one – w różnym stopniu – zarówno doświadczeniem instytucjonalnym, jak i umiejętnościami, które są w tym procesie niezbędne. Celem warsztatów realizowanych w projekcie jest wzmacnianie tych kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji międzykulturowych.

Proponowane przez nas zajęcia to okazja do pogłębienia, odświeżenia, być może weryfikacji dotychczas zdobytej wiedzy, założeń i metod pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo.  Celem warsztatów jest rozpoznanie i omówienie czynników modelujących nasze postrzeganie i ocenianie osób z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa oraz wpływających na proces ich integracji ze społeczeństwem przyjmującym. Podczas zajęć przyglądamy się także temu, w jaki sposób mechanizmy stereotypizacji i dyskryminacji dotykają osoby ze społeczeństwa przyjmującego. Dzięki udziałowi w warsztatach osoby pracujące w różnych instytucjach publicznych oraz współtworzące społeczności szkolne i lokalne będą mogły skuteczniej diagnozować i rozwiązywać problemy specyficzne dla wielokulturowej społeczności.

Na zdjęciu edukatorzy prowadzący warsztaty z zakresu wzmacniania kompetencji międzykulturowych, od lewej: Arkadiusz Wierzba i Aneta Osuch. (autor zdjęcia: Jerzy Wypych).
Prowadzący zajęcia (od lewej): Arkadiusz Wierzba i Aneta Osuch (fot. J. Wypych).

 

W ramach projektu realizowane są bezpłatne warsztaty (grupy zorganizowane oraz zajęcia otwarte), prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnych przez zespół edukatorów EkoCentrum Wrocław współpracujący z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.  Szkolenia realizujemy  dla:

  • pracowników i pracowniczek służb, instytucji i jednostek publicznych (wydziałów UM i innych jednostek samorządowych, policji, straży miejskiej etc.),
  • członków i członkiń społeczności szkolnych i lokalnych (szkół i innych placówek oświatowych, centrów aktywności lokalnej, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, wolontariuszek i wolontariuszy etc.).

Podczas zajęć:

  • rozpoznajemy i omawiamy podstawowe zniekształcenia poznawcze,
  • zwracamy uwagę na ich konsekwencje społeczne i psychologiczne,
  • porządkujemy wiedzę o wymiarach kultury, różnicach kulturowych i strategiach akulturacji,
  • pokazujemy, w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia mogą przyczyniać się do kryzysu wspólnoty,
  • zastanawiamy się, na czym polega proces integracji w społeczeństwie wielokulturowym,
  • rozmawiamy o tym, jak wspierać proces integracji społeczeństwa wielokulturowego,
  • wyjaśniamy czym jest mowa nienawiści i przestępstwa motywowane uprzedzeniami,
  • analizujemy przypadki, z którymi spotykają się osoby uczestniczące w warsztatach.

Aby wziąć udział w warsztatach, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego lub bezpośredni kontakt z koordynatorką (Aneta Osuch, osuch[-]eko.org.pl, tel. 696-948-194):

W ramach projektu realizujemy bezpłatne warsztaty dla osób dorosłych. Przewidujemy możliwość realizacji zajęć otwartych oraz warsztatów w formule zdalnej (online).

Dla osób chętnych wystawiamy zaświadczenia (certyfikaty) potwierdzające udział w szkoleniu.

Czas trwania szkolenia:
Maksymalnie 5h (część warsztatów przeznaczona na konsultacje)
Liczba godzin dostosowana do możliwości i dostępności grup.

Miejsce realizacji:
EkoCentrum Wrocław, ul. Św. Wincentego 25A lub w placówce / organizacji

Termin realizacji:
2.04-30.11.2024 r. (terminy szkoleń będą umawiane po zgłoszeniu grupy. Istnieje możliwość realizacji zarówno w godzinach przed- jak i popołudniowych)

Kontakt
W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia w podstawowym wymiarze godzinowym oraz w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką projektu:

Aneta Osuch
e-mail: osuch[-]eko.org.pl
tel. 696-948-194

lub z osobą odpowiedzialną za rekrutację:

Magdalena Berezowska-Niedźwiedź
e-mail: m.berezowska[-]eko.org.pl
tel. 696-948-194

Osoba kontaktowa:
Aneta Osuch, osuch[-]eko.org.pl, tel. 696-948-194
Termin realizacji:
2.04-30.11.2024 r.
Status:
Realizowany

Prowadzący:

Aneta Osuch – absolwentka filozofii na Wydziale Nauk Społecznych (Uniwersytet Wrocławski), posiada uprawnienia pedagogiczne. Studiowała także psychologię (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS). Absolwentka II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Laboratorium Aktywnej EkoEdukacji, Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej, a także Szkoły Trenerów Warsztatów Umiejętności Społecznych. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu edukacji globalnej i odpowiedzialnej konsumpcji, wielokulturowości. Edukatorka EkoCentrum Wrocław. Prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi; uczniami, studentami i nauczycielami z zakresu krytycznej edukacji globalnej, edukacji antydyskryminacyjnej i nierówności, odpowiedzialnej konsumpcji, kryzysu klimatycznego i sprawiedliwej transformacji, a także praw człowieka i zwierząt. Współpracuje także z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trenerka antydyskryminacyjna. Członkini OZZ Inicjatywa Pracownicza.

Arkadiusz Wierzba – z wykształcenia polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował również filozofię oraz informatykę. Od marca 2013 roku współpracuje z Fundacją Ekorozwoju jako edukator przy projektach związanych m.in. z problematyką kryzysu klimatycznego, globalnych zależności, odpowiedzialnej konsumpcji i edukacji antydyskryminacyjnej. Współtworzy projekty edukacyjne i materiały dydaktyczne (infografiki, prezentacje, ścieżki lektorskie, filmy) oraz odpowiada za promocję działań edukacyjnych w EkoCentrum. Ukończył m.in. II edycję Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Szkołę Animatorów Edukacji Ekologicznej Natura 2000, Szkołę Trenerów Umiejętności Interpersonalnych oraz liczne kursy przygotowujące do roli edukatora, trenera, wychowawcy i animatora czasu wolnego. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trener antydyskryminacyjny. Członek OZZ Inicjatywa Pracownicza.

 


Projekt „My. Wy. Oni. Społeczeństwo przyjmujące i wyzwania integracji”
jest finansowany ze środków Gminy Wrocław w ramach konkursu
„Wzmacnianie kompetencji międzykulturowych – Wrocław 2024”