Dla pszczół – transgraniczna współpraca polsko-saksońska

Projekt „Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających” jest międzynarodową, transgraniczną inicjatywą na pograniczu polsko-niemieckim, dofinansowaną ze środków Interreg Polska-Saksonia. Projekt realizowany jest w partnerstwie czterech organizacji – dwóch organizacji z Polski Fundacja EkoRozwoju (Wrocław, partner wiodący) i Fundacja Zielona Akcja (Legnica) oraz dwóch organizacji z Niemiec Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal – IBZ i Lebens(T)räume e.V.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i nawiązanie partnerskiej współpracy na rzecz kreowania środowiska przyjaznego dla (dzikich) pszczół i owadów, a także w zakresie kształtowania opinii społeczeństwa w temacie współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju na obszarze pogranicza.

Cele szczegółowe projektu to:

  1. Nawiązanie współpracy między instytucjami na pograniczu polsko-niemieckim przy wspólnym działaniu na rzecz środowiska: odtworzeniu i pielęgnacji siedlisk dla owadów zapylających – sadów, łąk, stref nektarodajnych i miejsc rozrodu owadów
  2. Podniesienie wiedzy mieszkańców pogranicza na temat współczesnych zagrożeń i przyczyn znacznego zmniejszania się populacji owadów zapylających i sposobów przeciwdziałania, które mogą być podejmowane przez mieszkańców, pszczelarzy, samorządy lokalne oraz upowszechnienie idei ochrony dzikich pszczół
  3. Wykorzystanie naukowej wiedzy poprzez wdrożenie zaleceń do działań na rzecz zachowania siedlisk owadów zapylających oraz wizyty w pokazowych pasiekach.

Do zakładanych rezultatów działań realizowanych przez partnerów oraz koordynowanych przez Fundację EkoRozwoju należą m.in.:

  • utworzenie 9 stref miododajnych ( 4 łąki w Niemczech i 500 drzew w 5 lokalizacjach w Polsce)
  • pielęgnacja 4 tradycyjnych sadów oraz nasadzenia drzew owocowych  ( 100 w Niemczech i 100 w Polsce)
  • opracowanie 2 wzorców w zakresie ochrony przyrody i przyjaznej dla owadów pielęgnacji tradycyjnych sadów, a także opracowanie rekomendacji dotyczących zachowania siedlisk i pożytków poprzez odtwarzanie zadrzewień.

Dodatkowo realizowane będą warsztaty specjalistyczne, wycieczki edukacyjne, spotkania wymiany doświadczeń z naukowcami etc. W ramach projektu powstaną także materiały informacyjne, strona internetowa oraz wystawa edukacyjna poświęcona pszczołom i pszczelarstwu.

Nazwa programu: Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Budżet projektu: 375 090,94 EUR

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Zaremba, k.zaremba@eko.org.pl
Termin realizacji:
maj 2019 - kwiecień 2021
Status:
Realizowany

318 827,27 EUR – dofinansowanie z Unii Europejskiej (85%), Interreg Polska-Saksonia

7 782,90 EUR – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Beneficjent wiodący: Fundacja EkoRozwoju

PartnerzyFundacja Zielona Akcja (PL), Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal /IBZ/ (DE), Lebens(T)räume e.V. (DE)