Działamy dla zapylaczy: zaproszenie dla gmin

Z przyjemnością ogłaszamy nabór gmin do udziału w projekcie “Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających”, który realizowany jest ze środków współpracy transgranicznej Programu Interreg Polska-Saksonia.  Aby skutecznie działać na rzecz zapylaczy proponujemy Państwu pakiet kompleksowych działań, które umożliwią stworzenie na terenie gminy stref przyjaznych zapylaczom, zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców na temat dzikich zapylaczy oraz wsparcie osób odpowiedzialnych za zarządzanie terenami zielonymi w ich działaniach na rzecz owadów zapylających. Gminy zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego.

W ramach projektu oferujemy gminom:

  • sadzenie drzew nektaro- i pyłkodajnych
  • pszczele rabaty edukacyjne na terenie szkół
  • wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców
  • szkolenia specjalistyczne

Gmina nie ponosi żadnych kosztów dotyczących przeprowadzenia nasadzeń, utworzenia rabat, organizacji wydarzeń edukacyjnych (w podstawowym zakresie przewidzianym przez projekt) oraz realizacji szkoleń i warsztatów. Działanie skierowane jest do gmin znajdujących się na obszarze wsparcia Programi Interreg Polska – Saksonia, tj. 9 powiatów podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim (bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski oraz m. Jelenia Góra) i powiatu żarskiego w województwie lubuskim. W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę zgłoszenia udziału we wszystkich działaniach przewidzianych w projekcie.

Do zgłaszania się do projektu zapraszamy:

  • urzędy gmin
  • zarządy dróg
  • szkoły, organizacje działające na rzecz lokalnego środowiska, rady sołeckie, lokalne grupy odnowy wsi, itp., przy aktywnym wsparciu gmin.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.dlapszczol.org