Działamy ze Stowarzyszeniem FLINS na rzecz zieleni w Świeradowie

W czasach swojej świetności (przełom XIX i XX w.), miejscowości uzdrowiskowe rozwijały się jako miasta-ogrody. To dzięki świadomemu kreowaniu krajobrazu, wpisywaniu nowej zabudowy w tereny zielone Świeradów-Zdrój zawdzięcza swój niepowtarzalny urok. Niestety, obecnie rozwój przestrzenny gminy w niewielkim stopniu uwzględnia jej unikalny charakter.  Planowana przez włodarzy gminy kolejna „rewitalizacja” cennego pod względem dendrologicznym parku i obawa, ze zieleń podczas inwestycji może zostać zniszczona sprawiły, ze wspólnie ze stowarzyszeniem Flins postanowiliśmy przeciwdziałać temu. Dlatego tez  we współpracy przygotowaliśmy i realizujemy projekt pt. „Świeradów dba o zieleń”. Realizowane działania służą wprowadzeniu wyższego standardu w utrzymywaniu zieleni w gminie Świeradów – Zdrój, a także w szerzeniu świadomości wśród mieszkańców na temat roli drzew w środowisku miejskim również w kontekście zmian klimatycznych.

W ramach realizacji projektu przeprowadzona zostanie inwentaryzacja dendrologiczna w dwóch uzdrowiskowych obszarach gminy. Dane zostaną włączone w system checktrees.com. Planujemy, także wspólnie ze społecznością lokalną posadzenie drzewa oraz przeprowadzimy warsztaty dla dzieci z lokalnych przedszkoli i szkół podstawowych w gminie o tematyce drzewnej.

Działanie zrealizowano w ramach projektu  “Obywatele dla drzew – drzewa dla klimatu” , który finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.