6 nowych żywych pomników przyrody w Ząbkach?

Ochrona pomnikowa uważana jest za najstarszą, pierwszą świadomie wprowadzoną formę ochrony przyrody. Wśród obiektów godnych miana pomników przyrody, szczególną grupę stanowią swego rodzaju świadkowie zamierzchłych czasów – stare i dorodne okazy drzew. Warto otaczać szczególną opieką te żywe pomniki historii, będące jednocześnie środowiskiem życia wielu organizmów. Wobec nasilających się różnego rodzaju zagrożeń, zwłaszcza w warunkach miejskich, niezbędne jest podejmowanie wszelkich działań umożliwiających zabezpieczanie starych drzew, obejmując je ochroną prawną. Na terenie wielu gmin rosną okazy dorodnych przedstawicieli różnych gatunków spełniające odpowiednie kryteria, niestety w większości drzewa te nie doczekały się wpisu do odpowiednich rejestrów. Dlatego jak najczęstsza powinna być współpraca na różnych szczeblach, zarówno organów administracyjnych, lokalnych organizacji ekologicznych, jak i lokalnego społeczeństwa, na rzecz inicjowania działań zmierzających do objęcia szczególnie cennych tworów przyrodniczych ochroną pomnikową.

 

 

Poproszono nas o rekomendację sześciu przygotowanych wniosków o objęcie ochroną pomnikową drzew rosnących na terenie Miasta Ząbki. Do zacnego grona drzew mających status pomnika przyrody rosnących w Ząbkach mają szansę dołączyć: jesion wyniosły, olsza czarna, wierzba biała i trzy dęby szypułkowe. Dalszy los tych i innych drzew z miasta Ząbki można śledzić na bieżąco  na profilu „Ząbki między betonem. Miejska przyroda”, który prowadzony jest przez lokalnego aktywistę walczącego o zachowanie drzew dla przyszłych pokoleń.

 

Wsparcia udzielamy  w ramach projektu “Obywatele dla drzew – drzewa dla klimatu”  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.