Food & More

Projekt Food & More to strategiczne partnerstwo czterech partnerów w celu opracowania i promocji europejskiego programu edukacji konsumentów. Działania prowadzimy wspólnie z Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE, koordynator, Węgry), Asociace Mistnic Potravinovych Iniciativ (AMPI, Czechy) oraz międzynarodową siecią Urgenci (z siedzibą we Francji). Kluczowe elementy projektu to:

  • stworzenie europejskiego programu szkoleniowego, w tym opracowanie programu szkolenia partycypacyjnego, wspieranie personelu oraz trenerów we wdrażaniu nieformalnych metod szkoleniowych oraz prowadzenie i ewaluacja programu,
  • wyposażenie odbiorców projektu w metody i narzędzia edukacyjne, które można zastosować w lokalnych społecznościach żywieniowych, w tym zaoferowanie systemu mentorskiego, prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat systemu żywnościowego,
  • promocja lokalnych produktów żywnościowych poprzez angażowanie obywateli żywności w proces testowania programu szkoleniowego, udostępnienie programu szkoleniowego, tworzenie lokalnych i międzynarodowych sojuszy na rzecz wsparcia suwerenności żywnościowej.

Element programu edukacyjnego jest specjalny system mentorski, który pomoże pracownikom i trenerom, a także mieszkańcom w prowadzeniu zajęć edukacyjnych w swoich w społecznościach.

 

 

W okresie realizacji projektu:

  • pracujemy nad programem szkoleniowym i narzędziami pomocniczymi (przewodnik dla trenerów i zeszyt ćwiczeń dla społeczności żywnościowych),
  • przeprowadzimy szkolenie dla zespołu projektowego i testy treningu w formie 3 dniowych spotkań w każdym z 3 krajów (Węgry, Czechy i Polska)
  • przygotujemy wydarzenia szkoleniowe dla zainteresowanych osób
  • przeprowadzimy kompleksowe zajęcia edukacyjne w oparciu o wypracowany system narzędzi, platformę e-learningową oraz system mentorski.
Osoba kontaktowa:
Monika Onyszkiewicz, monika@eko.org.pl
Termin realizacji:
grudzień 2019 - luty 2022
Status:
Realizowany

Erasmus+

Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach programu Erasmus+