Przewodnik Mentorski Food&More

Jednym z kluczowych elementów naszego projektu Food&More był mentoring. Działanie to zostało
zorganizowane na dwóch różnych poziomach. Na poziomie lokalnym organizacje partnerskie
wspomagają mentoringiem społeczności żywnościowe, a na poziomie międzynarodowym,
sieć Urgenci zapewnia mentoring, organizuje webinaria i mapuje działania mentoringowe
europejskich sieci RWS (Rolnictwo Wspierane przez Społeczność).
Niniejszy przewodnik podsumowuje to, czego nauczyliśmy się podczas tej podróży. Można tu
przeczytać o teoretycznych podstawach mentoringu i znaleźć kilka praktycznych wzorów,
które można wykorzystać w procesie mentoringu lub w rozwoju społeczności
żywnościowych.

Poradnik do pobrania w formacie pdf