Kim jesteśmy

Fundację EkoRozwoju tworzą ludzie działający zgodnie z jej misją. Zarząd Fundacji opracowuje projekty rocznych i wieloletnich planów programowej i gospodarczej działalności Fundacji oraz zajmuje się ich realizacją. (więcej w statucie). Zarząd uchwala również sprawozdania z działalności Fundacji oraz bilanse (patrz sprawozdania). Rada Fundacji zgodnie ze statutem kontroluje pracę Zarządu oraz ustala roczne i wieloletnie programy działalności Fundacji. 

Krzysztof SmolnickiPrezes

Prezes Fundacji EkoRozwoju, jeden z liderów Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. Zaangażowany w działalność ruchu ekologicznego od 1986 roku. Ukończył hydrogeologię na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowe studia z zakresu ochrony środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W Fundacji realizuje i nadzoruje projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu, ruchu rowerowego, ograniczania ilości odpadów, ekoturystyki oraz czynnej ochrony przyrody. Zaangażowany w ruch ochrony drzew, m.in. jako uczestnik protestów w obronie parków we Wrocławiu. W latach 1995–2011 redaktor naczelny wychodzącego we Wrocławiu magazynu ekologicznego „Kropla”. Wiceprezes Zarżądu Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Tutor w Szkole Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Sabina LubaczewskaWiceprezeska

Od 2000 roku zaangażowana w ochronę przyrody, m.in. w tworzenie planów i programów ochrony dla parków, rezerwatów i obszarów Natura 2000. Od 2009 roku w Fundacji EkoRozwoju koordynatorka projektów strażniczych oceniających skuteczności wdrażania i przestrzegania prawa z zakresu ochrony drzew i siedlisk przyrodniczych oraz wspierających tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Autorka i redaktorka wielu publikacji. Promotorka i współliderka projektów „zielonych” do budżetów obywatelskich. Wiceprezeska Fundacji EkoRozwoju.

Dorota Chmielowiec-TyszkoWiceprezeska

Z wykształcenia filozof przyrody i Certyfikowany Inspektor Drzew. W zespole Fundacji EkoRozwoju działa formalnie od 1997 roku, choć korzenie współpracy sięgają lat 80-tych oraz ruchu „Wolność i Pokój”. Prowadziła projekty skoncentrowane na tworzeniu dodatkowych źródeł dochodu dla mieszkańców obszarów przyrodniczo cennych. Inicjatorka działań w Dolinie Baryczy, współtwórczyni Lokalnej Grupy Działania LEADER+ na obszarze tamtejszej ostoi ptasiej (Natura 2000). Liderka, koordynatorka i animatorka w programach Drogi dla Natury oraz Drzewa dla zielonej infrastruktury. Wiceprezeska Fundacji EkoRozwoju.

Katarzyna ZarembaWiceprezeska

absolwentka studiów międzynarodowych UWr, wieloletnia koordynatorka projektów współpracy rozwojowej na Ukrainie, w Gruzji i Kirgistanie. Koordynatorka prac EkoCentrum Wrocław. Interesuje się tematami pograniczu problematyki praw człowieka, świadomej konsumpcji i aktywizacji społecznej. Wiceprezeska Fundacji EkoRozwoju.

Magdalena Berezowska-Niedźwiedź

Ukończyła ochronę środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalizacja: antropologia).  Miłośniczka przyrody, górskich wycieczek i propagatorka zdrowego stylu życia. Od 2005 roku realizuje projekty, których wspólnym wątkiem jest zrównoważony rozwój, ochrona przyrody i społeczeństwo obywatelskie. Zaangażowana w działania związane z ochroną zagrożonych siedlisk w ramach projektów Strażnicy Natury 2000, Na straży drzew oraz Obywatel na straży drzew.

Agata Mazurkiewicz

Absolwentka kulturoznawstwa i filologii indyjskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się prowadzeniem i organizacją wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz miejskimi instytucjami kultury. W Fundacji odpowiada za koordynacją działań wolontariuszy w ramach programu EVS oraz realizację projektów z zakresu edukacji międzykulturowej.

Emilia Militowska

Ekonomistka i menadżerka kultury (UWr). Koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów społecznych i kulturalnych, w tym festiwalu “Cyrkulacje”. Popularyzatorka tańca współczesnego. Współzałożycielka Obywatelskiej Rady Kultury we Wrocławiu. W Fundacji odpowiada za zarządzanie działalnością EkoCentrum oraz tworzenie i realizację oferty dla biznesu.

Monika Onyszkiewicz

W latach 2003-2016 koordynatorka i współtwórczyni Jarmarków Ekologicznych. Od 2006 r. prowadzi warsztaty z zakresu szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej. Od 2014 roku działa w europejskiej sieci URGENCI nad rozwojem współpracy między konsumentami i lokalnymi producentami w ramach grup RWS (Rolnictwo Wspierane Społecznie, ang. Community Supported Agriculture, CSA). Zajmuje budowaniem miejskiej społeczności skupionej wokół ekonomii społecznej i solidarnej w której dostęp do dobrej, lokalnej żywności jest podstawowym prawem każdej osoby. Edukatorka EkoCentrum Wrocław. Jest członkinią Rady Nadzorczej i Komisji Kontroli Fundacji “Koalicja Sprawiedliwego Handlu” Fairtrade Polska, której FER jest jedną ze współzałożycielek.

Aneta Osuch

Ukończyła filozofię (UWr) z uprawnieniami pedagogicznymi, obecnie kończy psychologię (SWPS). Od 2008 r. uczestniczy w realizacji projektów dotyczących edukacji ekologicznej, edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej. W Fundacji odpowiedzialna za tworzenie, koordynację i realizację projektów edukacyjnych. Prowadzi zajęcia dot. gospodarki odpadami, zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji, zmian klimatu, praw człowieka i zwierząt oraz ochrony przyrody. Koordynatorka licznych działań i akcji ekologiczno-edukacyjnych, posiada doświadczenie w realizacji aktywnych zajęć ekologicznych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych (w tym nauczycieli i studentów) i seniorów. Udziela wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym depresji klimatycznej. Absolwentka Szkoły Trenerów Umiejętności Interpersonalnych, a także licznych kursów przygotowujących do prowadzenia aktywnej edukacji ekologicznej i globalnej. Edukatorka EkoCentrum Wrocław i aktywistka klimatyczna.

Andrzej Pytel

Odpowiada za obsługę księgową i finansową działalności Fundacji. Koordynator dolnośląskiej kampanii edukacyjnej Dobra Atmosfera.

Piotr Tyszko-Chmielowiec

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie (mgr inż. leśnik) oraz Virginia Tech w Blacksburgu, w USA (doktor nauk leśnych). Znawca drzew i ich adwokat, pomysłodawca i lider programów Drogi dla Natury oraz Drzewa dla zielonej infrastruktury, wykładowca i współautor publikacji. Działał także na rzecz przyrody i rozwoju wsi w Dolinie Baryczy, organizował współpracę polsko-ukraińską, pracował jako wolontariusz przy budowie szkoły w Kenii. Dyrektor Instytutu Drzewa, który przygotowuje ekspertyzy oraz oferuje profesjonalne szkolenia z zakresu wiedzy na temat drzew.

Arkadiusz Wierzba

Tłumacz, redaktor, edukator, z wykształcenia polonista (UJ) studiował również filozofię (PAT) oraz informatykę stosowaną (UEK). W Fundacji odpowiada za promocję projektów, prowadzenie mediów społecznościowych oraz tworzenie tekstów, infografik i materiałów edukacyjnych. Edukator EkoCentrum Wrocław. Zaangażowany w projekty związane m.in. z problematyką zmian klimatu i jakości powietrza, globalnych zależności, odpowiedzialnej konsumpcji, praw człowieka i praw zwierząt. Absolwent Szkoły Trenerów Umiejętności Interpersonalnych oraz licznych kursów i szkoleń przygotowujących do roli edukatora, trenera i kampaniera. Aktywista Dolnośląskiego Alarmu Smogowego

Kamil Witkoś

Arborysta, leśnik. Współpracownik programów Drogi dla Natury oraz Drzewa dla zielonej infrastruktury. Ukończył studia leśne na Uniwersytecie w Aberdeen oraz liczne kursy specjalistyczne związane z diagnostyką drzew w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii, w tym między innymi. Jest współautorem i redaktorem artykułów oraz publikacji na temat drzew w otoczeniu ludzi, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i brytyjskiego Towarzystwa Arborystycznego (Arboricultural Association)

Skład Rady:

Radoslaw Gawlik – założyciel i Przewodniczący Rady Fundacji
Wojciech Jankowski
prof. Jerzy Zwoździak
Jan Jarosz