Chronimy drzewa, z ludźmi i dla ludzi

Projekt obejmuje:

– przygotowanie pakietu koniecznych zmian prawnych w celu realnej ochrony drzew uwzględniającej udział społeczny oraz przeprowadzenie wspólnej społecznej kampanii na rzecz zmiany (uzgodniona strategia działania, przygotowane narzędzia do prowadzenia kampanii, wspólne akcje medialne, etc),

– zbudowanie szerokiego poparcia dla konieczności wprowadzenia zmian (proces gromadzenia podpisów pod apelem o konieczność zmian będzie jednym z istotniejszych sposobów osiągania tego rezultatu),

–  uruchomienie trwałej i systemowej współpracy aktywistów zajmujących się ochroną drzew wzorem inicjatywy Polskiego Alarmu Smogowego i brytyjskiego Tree Council oraz zmianę priorytetu ich działania z interwencyjnego w odpowiedzi na pojawiające się wycinki na strategiczny (czemu posłuży cykl spotkań, także w formule on-line, narzędzia do wymiany informacji),

– upowszechnianie wiedzy o drzewach, standardach ochrony drzew i możliwości prawnych wprowadzenia ich w życie (podczas prowadzenia w/w kampanii informacyjnej, ale też na bardziej zaawansowanym poziomie podczas spotkań on-line z aktywistami, zarządcami drzew).

Zakładane rezultaty obejmą:

– zaangażowanie 120 osób w stworzenie trwałego i systemowego modelu współpracy aktywnych, ale dotąd rozproszonych, działających lokalnie i w pojedynkę podmiotów (grup nieformalnych, ngo, indywidualnych aktywistów)

– co najmniej 30 różnych podmiotów, w tym 10 NGO, oraz wyposażenie ich w narzędzie do współpracy i wymiany doświadczeń (np. forum), które będzie mogło funkcjonować po ustaniu środków z dotacji,

– przeprowadzenie cyklu spotkań strategicznych: 2 spotkań w formule „na żywo” oraz 10 spotkań roboczych on-line z aktywistami (co najmniej 120 osób zaangażuje się w ich trakcie w budowanie sieci i strategii promocji koniecznych zmian prawnych)

– zaangażowanie grupy liderów tworzący tzw. „zespół sterujący” do przygotowania wskazówek do pakietu zmian prawnych, sformułowanie apelu o zmianach prawa oraz prowadzenie wydarzeń i kampanii wspólnie z liderem projektu (25 osób),

– przygotowanie pakietu koniecznych zmian i rozwiązań nieskutecznego prawa, uwzględniające zagadnienia udziału społecznego w decyzjach dotyczących drzew i krzewów (w ramach pracy opracujemy rekomendacje dla co najmniej 2 aktów prawa: ustawa o ochronie przyrody, rozporządzenie w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów), uzgodnienie go z angażowanymi w proces aktywistami i urzędnikami oraz przedyskutowanie możliwości wprowadzenia ich do porządku prawnego,

– opracowanie apelu o konieczność zmian prawnych,

– przeprowadzenie wspólnie z zaangażowanymi aktywistami kampanii w mediach społecznościowych (i przy użyciu list mailingowych poszczególnych organizacji) kampanii informacyjnej o konieczności zmian prawnych,

– dotarcie do 100 000 osób z przekazem kampanii (wskaźnik oparty jest o zasięgi postów na FB, odwiedziny stron www, zasięgi list mailingowych oraz mediów obejmie m.in. wyświetlenia naszych materiałów promocyjnych i edukacyjnych).

– przeprowadzenie wspólnie z lokalnymi aktywistami 4 wydarzeń (breefingi, happeningi) mających na celu wprowadzenie do debaty publicznej kwestii konieczności zmian prawa w celu realnej ochrony drzew poza lasami (przewidujemy przynajmniej 20 relacji w mediach regionalnych i ogólnopolskich),

Osoba kontaktowa:
s.lubaczewska@eko.org.pl
Termin realizacji:
1/01/2021 - 31/10/2022
Status:
Realizowany

Projekt w wysokości 68 856,00 Euro realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, który finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG). Operatorem programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego – lidera konsorcjum (zwanej Fundacją Batorego), Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (zwanej Fundacją Stocznia) oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich (zwanej FAOO).

Ostatnio w projekcie: