Chronimy drzewa, z ludźmi i dla ludzi

 

 

 

Projekt “Chronimy drzewa, z ludźmi i dla ludzi” obejmuje:

– zaangażowanie grupy liderów (ekspertów, zarządców) do zidentyfikowania najpilniejszych wyzwań i problemów prawnych w ochronie drzew oraz przygotowania wskazówek do ich rozwiązania,

– przygotowanie pakietu koniecznych zmian prawnych w celu realnej ochrony drzew uwzględniającej udział społeczny,

– przeprowadzenie wspólnej społecznej kampanii na rzecz zmiany (uzgodniona strategia działania, przygotowane narzędzia do prowadzenia kampanii, wspólne akcje medialne, etc),

– zbudowanie szerokiego poparcia dla konieczności wprowadzenia zmian (proces gromadzenia podpisów pod apelem o konieczność zmian będzie jednym ze sposobów osiągania tego rezultatu),

–  uruchomienie trwałej i systemowej współpracy aktywistów (co najmniej 120 podmiotów) zajmujących się ochroną drzew wzorem inicjatywy Polskiego Alarmu Smogowego i brytyjskiego Tree Council oraz zmianę priorytetu ich działania z interwencyjnego w odpowiedzi na pojawiające się wycinki na strategiczny (czemu posłuży cykl spotkań, także w formule on-line, narzędzia do wymiany informacji),

– upowszechnianie wiedzy o drzewach, standardach ochrony drzew i możliwości prawnych wprowadzenia ich w życie (podczas prowadzenia w/w kampanii informacyjnej, ale też na bardziej zaawansowanym poziomie podczas spotkań on-line z aktywistami, zarządcami drzew).

Osoba kontaktowa:
s.lubaczewska@eko.org.pl
Termin realizacji:
1/01/2021 - 28/02/2023
Status:
Zrealizowany

Projekt w wysokości 68 856,00 Euro realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Operatorem programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego – lidera konsorcjum (zwanej Fundacją Batorego), Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (zwanej Fundacją Stocznia) oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich (zwanej FAOO).