Walentynki dla drzew 2023 – podsumowanie

W dniu 14 lutego 2023 r. zorganizowaliśmy ogólnopolskie wydarzenie dla drzew (https://fer.org.pl/walentynki-dla-drzew/). Do akcji włączyły się ponad 34 inicjatywy i osoby prywatne.

Symboliczna akcja miała zwrócić uwagę na potrzebę lepszej ochrony drzew w Polsce, które są masowo wycinane i okaleczane. Często pod pretekstem poprawy dobrostanu drzew. W efekcie tych haniebnych praktyk drzewa powoli zamierają i stwarzają niebezpieczeństwo. Musimy przy każdej okazji głośno mówić o kluczowej, w dobie kryzysu klimatycznego, roli i o tym co im zagraża. Jakość naszego życia zależy od drzew.

Przyjaciele drzew – dziękujemy za to, że zrobiliśmy to razem!!!!

Relacje szeroko publikowano w mediach społecznościowych oznaczając je: #WalentynkiDlaDrzew, #DajmyDrzewomPrawo, #5dlaDrzew

 

 

Wydarzenia zrealizowano w ramach projektu „Chrońmy drzewa z ludźmi i dla ludzi”,  z dotacji programu Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.