Debata Obywatelska – relacja

Za nami Debata Obywatelska pn. “Dajmy Drzewom Prawo”, która odbyła się 3-4 lutego 2023 w Julinku (w Kampinoskim Parku Narodowym) k. Warszawy.

Na spotkaniu omawialiśmy propozycje zmian prawnych, nad którymi pracujemy od pewnego czasu, a które wydają się konieczne by lepiej chronić drzewa. Dyskusję poprzedziliśmy prezentacją wprowadzającą. 

DEBATA DajmyDrzewomPrawo-propozycje zmian prawnych

W trakcie dyskusji pojawiło się wiele ciekawych uwag i pomysłów, które uwzględniliśmy w omawianej propozycji zmian prawnych, a wśród nich m.in.:

  • konieczne jest wydłużenie terminu na wydanie odmowy wycinki drzew na działkach prywatnych osób (nie realne, by w obecnym 21 dniowym terminie „zadziałać”, jest to o tyle ważne, że bardzo dużo drzew wycinanych jest obecnie „na zgłoszenie”);
  • w przypadku drzew sędziwych (o obwodach drzew pomnikowych, ale nimi niebędących), niezależnie od własności, należałoby wprowadzić wymóg uzyskania zezwolenia na wycinkę;
  • wprowadzić zasadę iż, „usunięcie drzewa posadzonego w ramach nasadzeń kompensacyjnych podlega obligatoryjnej kompensacji”(aby uniknąć wycinania młodych drzew, których obwody są jeszcze „za małe”, by podlegały zgłoszeniu/zezwoleniu);
  • wydłużyć okres „gwarancji”/zachowania żywotności – co najmniej do 5 lat;

Rozmawialiśmy o tym jak wspólnie wdrażać zmiany, w szczególności jak wykorzystać rok wyborczy i wprowadzić temat do debaty przedwyborczej. Zastanawialiśmy się wspólnie jak wdrażać unijną zasadę nieczynienia znaczącej szkody środowisku (do no significant harm) i jak angażować aktywnych mieszkańców. Wyniki prac w grupach odnotowaliśmy na planszach. Pozwolą nam planować kolejne kroki i działania.

Za aktywny udział wszystkim serdecznie dziękujemy!!!