Kompetencje międzykulturowe | Warsztaty dla wrocławskich szkół

Integracja przybyłych głównie z Ukrainy nowych mieszkańców i mieszkanek Wrocławia to wyzwanie, z którym na co dzień mierzą się placówki oświatowe funkcjonujące w wielokulturowych realiach. Każda szkoła dysponuje w różnym stopniu zarówno doświadczeniem instytucjonalnym, jak i kompetencjami, które są w tym procesie niezbędne. Chcemy Państwa zaprosić na szkolenie, które wzmocni potencjał pracowniczek i pracowników oraz pomoże efektywnie korzystać z tych zasobów.

Proponowane warsztaty dla osób pracujących w oświacie – nauczycieli i nauczycielek, asystentów i asystentek międzykulturowych, zespołu psychologiczno-pedagogicznego i osób pracujących w administracji – to okazja do pogłębienia, odświeżenia, być może weryfikacji dotychczas zdobytej wiedzy, założeń i metod pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Celem warsztatów będzie rozpoznanie i omówienie czynników modelujących nasze postrzeganie i ocenianie osób z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa – w tym dzieci i młodzieży – oraz wpływających na proces ich integracji z naszym społeczeństwem. Jesteśmy przekonani, że dzięki udziałowi w warsztatach osoby pracujące w placówkach oświatowych będą miały szansę skuteczniej diagnozować i rozwiązywać problemy w wielokulturowej społeczności szkolnej.

Podczas szkolenia:

  • rozpoznamy i omówimy podstawowe zniekształcenia poznawcze,
  • zwrócimy uwagę na ich konsekwencje społeczne i psychologiczne – nie tylko dla osób z doświadczeniem migracji, ale i dla nas jako społeczeństwa przyjmującego,
  • przyjrzymy się, w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia mogą przyczyniać się do kryzysu wspólnoty: eskalacji konfliktów, dyskryminacji indywidualnej i systemowej oraz przemocy,
  • zastanowimy się, na czym w praktyce polega integracja w społeczeństwie wielokulturowym: czym charakteryzuje się dwustronna dynamika tego procesu i z jakimi trudnościami może się wiązać w codziennym funkcjonowaniu placówki,
  • przedyskutujemy, jak w codziennych realiach szkolnych wspierać proces integracji społeczeństwa wielokulturowego oraz przeanalizujemy przypadki, z którymi spotykają się osoby pracujące w placówce.

Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnych przez zespół edukacyjnych EkoCentrum Wrocław – Anetę Osuch i Arkadiusza Wierzbę współpracujących z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Czas trwania szkolenia: 5h (część warsztatów przeznaczona na konsultacje)
Miejsce realizacji: EkoCentrum Wrocław, ul. Św. Wincentego 25A.
Termin realizacji: 3.10-15.12.2022 (terminy szkoleń będą umawiane po zgłoszeniu grupy. Istnieje możliwość realizacji zarówno w godzinach przed- i popołudniowych)

Uwaga! Szkolenia są skierowane do wrocławskich placówek oświatowych. Warsztaty są bezpłatne, ale ich liczba ograniczona. Zachęcamy do zgłaszania całej grupy (ok. 15 osób) – w takiej sytuacji istnieje możliwość organizacji szkolenia w Państwa placówce.

ZGŁOSZENIA
Prosimy o przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/zkgrnqqJ7MskAKc37

W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia w podstawowym wymiarze godzinowym oraz w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką projektu: Anna Kokocińska, an.kokocinska@gmail.com, tel. 666-469-818

 


PROWADZĄCY

Aneta Osuch – absolwentka filozofii na Wydziale Nauk Społecznych (Uniwersytet Wrocławski), aktualnie kończy psychologię (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS). Posiada uprawnienia pedagogiczne. Absolwentka Szkoły Trenerów Umiejętności Społecznych i II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej; uczestniczka szkoleń i warsztatów organizowanych przez organizacje zajmujące się edukacją globalną i społeczną, m.in. Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trenerka antydyskryminacyjna, udziela wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym dyskryminacji. Współautorka założeń programowych, materiałów edukacyjnych i scenariuszy warsztatów antydyskryminacyjnych oraz programu Laboratorium Edukacji Globalnej. Edukatorka EkoCentrum Wrocław.

Arkadiusz Wierzba – z wykształcenia polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował także filozofię. Tłumacz języka czeskiego i słowackiego, trener i edukator. Od 2013 roku współpracuje z Fundacją EkoRozwoju jako edukator i specjalista ds. obsługi medialnej. Ukończył II edycję Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, a także Szkołę Trenerów Umiejętności Społecznych. Uczestnik szkoleń i warsztatów dotyczących edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej organizowanych m.in. przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Współautor założeń programowych, materiałów edukacyjnych i scenariuszy warsztatów antydyskryminacyjnych oraz programu Laboratorium Edukacji Globalnej. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trener antydyskryminacyjny. Edukator EkoCentrum Wrocław.


Zadanie realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022.