Startujemy HATI-SOS! Jak mówić o ekonomii społecznej i solidarnej?

W dniach 7-10 kwietnia, w Pradze zespół Fundacji EkoRozwoju spotkał się z przedstawicielkami organizacji ze Słowacji (UTOPIA), Czech (Ekumenicka Akademie), Węgier (Profilantrop) oraz sieci RIPESS EUROPE. Wspólnie przygotowywaliśmy się do pracy nad cyklem 7 modułów szkoleniowych dla aktywistów i aktywistek. Cykl rozpocznie się latem 2022 i będzie trwał do jesieni 2023.

Moduły dotyczą takich zagadnień, jak  komunikacja bez przemocy, radzenie sobie z konfliktem, aktywne słuchania , facylitacja i moderacja spotkań, zrównoważony aktywizm,  wspólne podejmowanie decyzji i współdzielone przywództwo oraz troska o siebie w całym procesie. Cztery dni szkolenia wypełniły intensywne rozmowy, wspólne ćwiczenia metod aktywnych i dyskusje o ich zastosowaniu.  Koncentrowaliśmy  się przede wszystkim na konkretnych przykładach oraz wiedzy praktycznej. Głównym kontekstem spotkania była ekonomia społeczna i solidarna (SSE) oraz sposoby wdrożenia omawianych metod w naszych miejscach pracy. Budowa środowiska przyjaznego dla pracowników, horyzontalna kultura organizacji czy współdzielenie przywództwa to kwestie ściśle związane z SSE która stawia w centrum ideę wzmacniania naszych społeczności, rozwijania umiejętności komunikacyjnych oraz tworzenia struktur partycypacyjnych i demokratycznych.

Projekt Hard Times Soft Skills (HATI-SOS) finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Erasmus+