Rytm Wody – projekt interdyscyplinarny

Muzyczny performance  „Rytm wody” jest rezultatem ekologiczno-artystycznych warsztatów, których temat przewodni stanowiła woda. Projekt odbył się dzięki i  przy udziale wolontariuszy EVS.

Przez kilkanaście tygodni uczestnicy pochodzący z różnych stron świata (Albania, Azerbejdżan, Gruzja, Iran, Polska, Turcja,  Ukraina, Nowa Zelandia), a także będący w różnym wieku (od dzieci po dorosłych), spotykali się co czwartek w EkoCentrum, aby wspólnie zastanowić się w jaki sposób zwrócić uwagę innych na wartość wody i zagrożenia związane z jej zanieczyszczaniem, i coraz to mniejszym jej zasobem.

Projekt „Rytm wody” stał się miejscem kulturowej wymiany i niecodziennych spotkań, z których to narodziła się muzyczna  opowieść  o wodzie.

Parnterzy projektu:Fundacja Kalejdoskop Kultur & Fundacja Ladder Team

Uczestnicy warsztatów: Agnieszka Bińkowska, Bruno Bińkowski, Tomek Borkowicz, Radogost Borowski, Żytomir Borowski, Klea Bregu, Svetlana Demurchev, Maciej Dziwer, Azad Heydarow, Emin Koyuncuoglu,  Serafina Milushi,  Amir Naghavi, Mateusz Ostajewski, Magdalena Ostajewska, Marharyta Pankiv, Kasper Pawlik, Marta Piekarska, Maciej Roszak, Hazal Sari, Bruno Warchałowski, Kamil Wasiela

Warsztaty muzyczne i aranżacja muzyczna: Sam Alty, Emrecan Alptekin

Koordynacja i merytoryka projektu: Roxana Mehrafzoun, Agata Mazurkiewicz

Projekt organizowany dzięki wsparciu programu Unii Europejskiej „Erasmus +”

Happening muzyczny odbył się podczas 19 edycji Kalejdoskopu Kultur oraz podczas Wielokulturowego Lata organizowanego przez Fundację Go’n’Act.