To się opyla – cykl scenariuszy edukacyjnych o zapylaczach

W Polsce prawie połowa gatunków roślin owadopylnych jest zapylana przez błonkówki (pszczoły, osy, mrówki).  Największe znaczenie jako zapylacze mają pszczoły, których wyróżniamy w Polsce około 470 gatunków.

Bez pszczół niemożliwe będzie ułożenie zdrowego jadłospisu, bogatego w odpowiednie wartości odżywcze i witaminy. Pszczoły również uczestniczą w zapylaniu bawełny, co bezpośrednio przekłada się na produkcję m.in. ubrań.

To się opyla, to cykl scenariuszy edukacyjnych poświęconych zapylaczom. Dzięki nim:

  • poznacie podstawowe gatunki pszczół występujące w Polsce i dowiecie się jaką rolę pełnią one w środowisku;
  • dowiecie się jakie czynniki wpływają na zmniejszenie liczebności poszczególnych gatunków pszczół;
  • zajrzycie do ula i zobaczycie jak wygląda podział pracy w pszczelej rodzinie;
  • dowiecie się jak zbudować hotel dla owadów przyjazny dla jego mieszkańców.

Scenariusze zawiera zadania, zdjęcia i rysunki, które wprowadzają uczniów i uczennic w różnorodny świat zapylaczy. Część z nich może być realizowana w warunkach salowych. Zachęcać będziemy Was jednak do mikro wypraw w poszukiwaniu zapylaczy w terenie.

Redakcja: Katarzyna Zaremba, Magdalena Berezowska
Autorzy: dr inż. Paweł Migdał, mgr inż. Agnieszka Murawska
Konsultacja metodyczna: Zyta Sendecka
Opracowanie graficzne i skład: Iwona Jarosz
Rysunki i zdjęcia: Jakub Józefczuk

 

Więcej informacji o projekcie oraz materiałów poświęconych zapylaczom znajdą Państwo na stronie www.dlapszczol.pl

Scenariusze opracowane w ramach projektu „Dla Pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz dzikich zapylaczy, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.