Poradnik i koncepcje rozwoju zieleni przy szkołach

Poradnik: planowanie i utrzymanie zieleni przy szkołach

W niniejszym poradniku mówimy o tym jak wspierać dobrą kondycję drzew i krzewów, na co zwracać uwagę przy zlecaniu prac pielęgnacyjnych oraz jak unikać działań niepożądanych i prawnie zakazanych. Zaproponowane w publikacji sposoby urządzania i metody pielęgnacji zieleni stwarzają wiele możliwości działań edukacyjnych w zieleni przyszkolnej, ważnych w kontekście potrzeby mitygacji i adaptacji do skutków zmian klimatu. społeczne i zapewnia ludziom wysoką jakość życia. To, czy zieleń w mieście będzie dobrze funkcjonowała, zależy od tego jak skutecznie się nią opiekujemy. Poznanie i zrozumienie tych niezwykłych organizmów oraz funkcji, jakie pełnią, jest pierwszym krokiem w budowaniu społecznego zaangażowania na rzecz przemyślanego kształtowania naszego otoczenia, z uwzględnieniem ważnej roli drzew.

Obecnie w Polsce można zauważyć niepokojący trend zaniku zadrzewień, szczególnie dotkliwy w otoczeniu placówek szkolnych. Poszerzając wiedzę o drzewach, podkreślając ich rolę w dobie kryzysu klimatycznego i uwrażliwiając na ich los, zarówno wśród dzieci, jak również wśród rodziców, kadry pedagogicznej oraz dyrekcji placówek, mamy możliwość przekazania szeregu dobrych rozwiązań chroniących drzewa i tzw. dobrych standardów zarządzania terenami zielonymi.

W ramach wspierania i promocji zielonej i błękitnej infrastruktury wokół placówek szkolnych opracowaliśmy także pilotażowe koncepcje nasadzeń, pielęgnacji, ogrodów deszczowych i rozwiązań retencyjnych mających na celu wzbogacenie i utrzymanie drzew i krzewów na terenie szkoły. Do projektu wytypowaliśmy placówki z największymi problemami i potencjałem oraz chętne do realizacji w oparciu o nie pakietu edukacyjnego. Koncepcje uwzględniają wzbogacenie siedlisk gatunków, poprzez instalacje domków dla, biedronek, jeży, hotele dla owadów, nasadzenia etc.

 

Opracowano w ramach projektu Klimat Na Fali współfinansowanego przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl) w ramach konkursu „Wrocław Dba o Klimat” oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Znalezione obrazy dla zapytania wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej we wrocławiu