Food&More | Podręcznik dla koordynatorek RWS

Niniejsza publikacja odnosi się do szkolenia opracowanego w ramach projektu Food&More. Szkolenie to zostało stworzone, aby pomagać w budowaniu silniejszych społeczności żywnościowych. Wykorzystuje partycypacyjne sposoby podejmowania decyzji i planowania oraz komunikację opartą na społeczności i współpracy. Było ono testowane podczas warsztatów pilotażowych w Czechach, Polsce i na Węgrzech w 2021 roku.

Opracowaliśmy narzędzia, które mogą pomóc Wam, koordynatorkom lub aktywnym członkom społeczności żywnościowej, w budowaniu i rozwijaniu własnej społeczności po zakończeniu szkolenia. Celem tego podręcznika jest przedstawienie tych narzędzi oraz pomoc w ich użyciu. Narzędzia przedstawione są w trzech rozdziałach:

1. TEKSTY I INFOGRAFIKI
2. FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE
3. PREZENTACJE

Wszystkie narzędzia i materiały opracowane w ramach Food&More są dostępne na portalu edukacyjnym Urgenci (https://hub.urgenci.net/) – dobrze się uzupełniają, więc można ich używać jako pakietu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź portal Urgenci i uzyskaj dodatkowo wsparcie mentorek i mentorów, którzy pomogą Ci w procesie budowania społeczności lub w innych aspektach Twojej inicjatywy. Wersje polskie tychże materiałów dostępne są również na stronie Fundacji EkoRozwoju fer.org.pl w zakładce materiały.

⬇️ Podręcznik do pobrania:

F&M O2 Podręcznik dla koordynatorek RWS_toolkitguide_PL