Promenada Krzycka to realne oczekiwanie mieszkańców

Kompleksową koncepcję Promenady Krzyckiej opracujemy w 2018 r. i jest to jedno z najważniejszych zadań Biura Zrównoważonej Mobilności – zapowiada w Tomasz Stefanicki, miejski Oficer Pieszy.

Przed II wojną światową Hugo Richter Weg było popularnym miejsce spacerów ówczesnych wrocławian. Po wojnie dawna Promenada Richtera popadła w zapomnienie. Kiedy powstał pomysł na przywrócenie tego miejsca mieszkańcom i utworzenia Promenady Krzyckiej?

Ten szlak to element genius loci Wrocławia. Myślę, że każdy kto spojrzy na mapę miasta chcąc znaleźć miejsce na połączenie alejowe przyjazne dla pieszych i rowerzystów, musi skupić swoją uwagę na zielonym korytarzu, jaki tworzy towarowa obwodnica kolejowa. Zatem gdy tylko zaczęto myśleć o ruchu pieszym i rowerowym jako realnym wyborze na przemieszczanie się po mieście, w tle musiała pojawić się ta trasa. A im silniejsze jest to myślenie, tym większe oczekiwanie rewitalizacji Promenady.
We Wrocławiu o nowym podejściu do mobilności możemy mówić od połowy minionej dekady – wtedy w dyskusjach miejskich urbanistów zaczął się pojawiać temat tej trasy. Przełomem było przyjęcie Wrocławskiej Polityki Mobilności w 2013 r. i od tego momentu wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Promenada Krzycka musi być jednym z ważnych elementów sieci transportowej Wrocławia. Ale mamy jeszcze dwa inne kamienie milowe. Jest nim na pewno Wrocławski Budżet Obywatelski i zwrócenie się w zarządzaniu ku partycypacji społecznej: szybko okazało się, że Promenada to nie idee fix urzędników, lecz realne oczekiwanie mieszkańców. Kluczowa jest też ubiegłoroczna decyzja o tworzeniu miasta skupionego na celach ekologicznych, która przybrała formę aplikowania o tytuł Zielonej Stolicy Europy – Promenada Krzycka wpisuje się tu idealnie.

Jaki charakter ma mieć Promenada Krzycka?
Ma łączyć kilka aspektów. Przede wszystkim komunikacyjny, jako szlak pieszo-rowerowy łączący południowe osiedla oraz pozwalający sprawnie i przyjemnie dotrzeć do tramwaju lub autobusu. Po drugie rekreacja – mieszkańcy przyległych osiedli zyskają możliwość spędzania wolnego w przyjaznym otoczeniu, bo oprócz szlaku jest tu miejsce na utworzenie przestrzeni publicznych. Pozostałe dwa aspekty są związane z nadaniem charakteru właśnie tym przestrzeniom: powinny zanurzać nas zarówno w przyrodzie, jak i w ciekawej historii tego miejsca.

Powstały już jakieś konkretne projekty Promenady Krzyckiej? Czy altany na wzgórzach zostaną odbudowane?
Kompleksową koncepcję Promenady Krzyckiej opracujemy w 2018 r. i jest to jedno z najważniejszych zadań Biura Zrównoważonej Mobilności, w którym pracuję zarówno ja, jak i Oficer Rowerowy. Obecnie zleciliśmy opracowanie wstępne, które ma zebrać materiały źródłowe na temat historycznego Traktu Hugo Richtera. To pokaże nam, co z oryginalnych założeń się zachowało, a co można i warto odtworzyć, gdzie potrzebne jest nowe podejście.

Czy miasto prowadziło lub zamierza przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami na temat promenady?
Aby rozpocząć konsultacje, trzeba móc coś położyć na stół warsztatowy lub wyświetlić na ekranie projektora. Takim dokumentem będzie planowana koncepcja Promenady. Z drugiej strony Wrocławski Budżet Obywatelski to nic innego jak specyficzna forma konsultacji społecznych. A w nim Promenada, w różnych fragmentach, wygrywała już trzykrotne.

Czy prace związane z zagospodarowaniem trasy Promenady Krzyckiej będą etapowane?
Już są. Wynika to z faktu, że realizacja rozpoczęła się od WBO, a on ma swoje ramy budżetowe i duże zamierzenia inwestycyjne zawsze dzieli na etapy. Ale to nie jedyny czynnik. Specyfiką Promenady Krzyckiej jest to, że właścicielami działek po których przebiega są różne podmioty – w tym kolej. Z tym wyzwaniem mierzył się zresztą już Hugo Richter i także w tamtych czasach budowę szlaku realizowano fragmentami.

Czy miasto zamierza wypromować to miejsce?

Oczywiście, że tak. Dlatego tak chętnie wsparliśmy Fundację EkoRozwoju, która przyszła do nas z pomysłem gry miejskiej z Promenadą w tle – to świetna propozycja na okres między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem. Ale prawdę powiedziawszy, myślę, że niebawem to Promenada będzie promować miasto, a nie na odwrót.

Rozmawiał: Paweł Andrzejczuk

Artykuł powstał w ramach projektu Promocja Promenady Richtera (Promenady Krzyckiej) finansowanego ze środków Gminy Wrocław. www.wroclaw.pl