Rozwój rynku dla produktów lokalnych i ekologicznych

Jako pierwsi w Polsce w 2001 roku zapoczątkowaliśmy cykliczne Jarmarki Ekologiczne organizowane w centrum Wrocławia. Kiedy rozpoczynaliśmy naszą pracę rynek produktów lokalnych i ekologicznych był raczkujący. Dzięki regularności organizowanych Ekojarmarków oraz jednoczesnej pracy wspierającej rozwój lokalnych producentów ilość uczestników imprezy wzrastała i stawała się różnorodna, a wrocławianie mieli dostęp do lokalnie wytworzonych produktów.  Dzisiaj po niemal 20 latach jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości, z inna świadomością i innymi potrzebami.

Przez kolejne kilkanaście lat realizowania Ekojarmarków we Wrocławiu pracowaliśmy z wieloma gospodarstwami z Dolnego Śląska oraz z różnymi organizacjami, które miały wspólny z nami cel: promować lokalnych wytwórców żywności metodami ekologicznymi oraz wzmacniać kompetencje mieszkańców w temacie odpowiedzialnej konsumpcji. Trudno jest obecnie zliczyć ile spotkań, warsztatów, pokazów rzemiosła i degustacji zostało zrobionych przez te wszystkie lata.  Niemniej z pewnością te lata “wykształciły” świadomych mieszkańców, którzy chcieli mieć dostęp do dobrej jakości żywności na codzień, a nie tylko od święta.

Taki też był punkt wyjściowy dla zainicjowanego w 2005 roku  projektu Ekopaczka.pl, który wspierał bezpośredni kontakt między lokalnym producentem a  konsumentem. Ten etap naszej pracy był kluczowy dla zbudowania grupy świadomych mieszkańców chcących regularnie mieć dostęp do lokalnych i ekologicznie wytworzonych produktów. Również był to moment nawiązania kontaktu ze wspaniałymi ludźmi prowadzącymi gospodarstwa ekologiczne na Dolnym Śląsku. Podczas wielu wspólnych spotkań rolnicy i rolniczki wspólnie omawiali najlepszy dla nich model współpracy z kupującymi z większych miast. To w ostateczności doprowadziło do powołania w 2009 roku Bazaru “Krótka Droga”, który trwa do dziś, zaś ostatni Ekojarmark miał miejsce na jesień 2016r. Aktualnie odpowiadamy na uwarunkowania w jakich przyszło nam żyć – kryzys klimatyczny stawia nas przed koniecznością zmiany w naszych nawykach i sympatiach. Obecnie nawiązanie bliskiej współpracy między mieszkańcami_nkami miasta a lokalnymi wytwórcami żywności metodami ekologicznymi to jedyne sensowne działanie w celu nabycia odporności (ang. resilience)  jako społeczność wobec aktualnego kryzysu. Dlatego też w swoich działaniach skupiamy się na propagowaniu i wspieraniu krótkich łańcuchów dostaw (np.grupy RWS, kooperatywy) oraz wszelkim działaniom edukacyjnym i budującym lokalną społeczność (np. Jadalne Miasto).

 

Przez kolejne kilkanaście lat realizowania Ekojarmarków we Wrocławiu pracowaliśmy z wieloma gospodarstwami z Dolnego Śląska oraz z różnymi organizacjami, które miały wspólny z nami cel: promować lokalnych wytwórców żywności metodami ekologicznymi oraz wzmacniać kompetencje mieszkańców w temacie odpowiedzialnej konsumpcji. Trudno jest obecnie zliczyć ile spotkań, warsztatów, pokazów rzemiosła i degustacji zostało zrobionych przez te wszystkie lata.  Niemniej z pewnością te lata “wykształciły” świadomych mieszkańców, którzy chcieli mieć dostęp do dobrej jakości żywności na codzień, a nie tylko od święta.

Taki też był punkt wyjściowy dla zainicjowanego w 2005 roku  projektu Ekopaczka.pl, który wspierał bezpośredni kontakt między lokalnym producentem a  konsumentem. Ten etap naszej pracy był kluczowy dla zbudowania grupy świadomych mieszkańców chcących regularnie mieć dostęp do lokalnych i ekologicznie wytworzonych produktów. Również był to moment nawiązania kontaktu ze wspaniałymi ludźmi prowadzącymi gospodarstwa ekologiczne na Dolnym Śląsku. Podczas wielu wspólnych spotkań rolnicy i rolniczki wspólnie omawiali najlepszy dla nich model współpracy z kupującymi z większych miast. To w ostateczności doprowadziło do powołania w 2009 roku Bazaru “Krótka Droga”, który trwa do dziś, zaś ostatni Ekojarmark miał miejsce na jesień 2016r. Aktualnie odpowiadamy na uwarunkowania w jakich przyszło nam żyć – kryzys klimatyczny stawia nas przed koniecznością zmiany w naszych nawykach i sympatiach. Obecnie nawiązanie bliskiej współpracy między mieszkańcami_nkami miasta a lokalnymi wytwórcami żywności metodami ekologicznymi to jedyne sensowne działanie w celu nabycia odporności (ang. resilience)  jako społeczność wobec aktualnego kryzysu. Dlatego też w swoich działaniach skupiamy się na propagowaniu i wspieraniu krótkich łańcuchów dostaw (np.grupy RWS, kooperatywy) oraz wszelkim działaniom edukacyjnym i budującym lokalną społeczność (np. Jadalne Miasto).

Osoba kontaktowa:
Monika Onyszkiewicz, monika@eko.org.pl
Termin realizacji:
czerwiec 2001- obecnie
Status:
Realizowany

Ostatnio w projekcie: