Przyrodnicze wędrówki po Powiecie Wrocławskim. Zajęcie edukacyjne EkoCentrum Wrocław

CELEM zadania „Przyrodnicze wędrówki po Powiecie Wrocławskim. Zajęcie edukacyjne EkoCentrum Wrocław” jest kształtowanie i wzmacnianie wśród mieszkańców Powiatu Wrocławskiego POSTAW PROEKOLOGICZNYCH głównie poprzez uwrażliwienie na potrzeby różnych gatunków zwierząt i roślin mieszkających w najbliższym sąsiedztwie, uświadomienie zagrożeń powodowanych przez niewłaściwe postępowanie człowieka (niska emisja, walka ze SMOGIEM), wskazanie zachowań i prostych sposobów wspomagających utrzymanie przy życiu tych gatunków, a także pobudzenie ciekawości związanej z poznawaniem zwyczajów wybranych gatunków oraz bogactwa przyrodniczego Powiatu Wrocławskiego.

WĘDRÓWKI PRZYRODNICZE – W ramach działania zrealizujemy trzy spotkania (każde 4 godzinne) w plenerze dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, których tematem przewodnim będzie przyroda powiatu i jej współegzystencją z człowiekiem oraz aspekty prawne związane z szeroko rozumianą ochroną przyrody i bioróżnorodnosci Będzie to także okazja do zapoznania się z bogactwem przyrodniczym i turystycznym Powiatu Wrocławskiego. Spotkanie prowadzone będą przez doświadczonych przyrodników, w sposób włączający uczestników w aktywną obserwację przyrody.

EKOLOGICZNE WARSZTATY EDUKACYJNE – Praktyczne warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wrocławskiego. Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych edukatorów-przyrodników współpracujących z EkoCentrum Wrocław. Warsztaty odbywać się będą zarówno w budynku jednostki, jak i w najbliższym otoczeniu. Ich program uwzględniać będzie potrzebę realizacji elementów teoretycznych i praktycznych.

Osoba kontaktowa:
Magdalena Berezowska-Niedźwiedź, m.berezowska@fer.org.pl
Termin realizacji:
wrzesień – listopad 2019
Status:
Zrealizowany

Projekt finansowany ze środków Powiatu Wrocławskiego

Ostatnio w projekcie: