Jeden Świat – jesteśMy (edycja 2021)

 

Od 2016 roku Fundacja EkoRozwoju rozwija program warsztatów antydyskryminacyjnych w wariantach przystosowanych do potrzeb młodzieży szkolnej i nauczycieli, a także rodziców, studentów, edukatorów, seniorów oraz liderów lokalnych społeczności (np. z organizacji pozarządowych). Warsztaty te wyrastają bezpośrednio ze współpracy z instytucjami działającymi na rzecz wielokulturowego i otwartego Wrocławia oraz łączą w spójną całość różne metody edukacyjne. W ramach zajęć promujemy ideę dobra wspólnego i współpracy międzygrupowej, co bezpośrednio wiąże się z naszymi innymi celami w obszarze ochrony powietrza, klimatu czy bioróżnorodności. Jesteśmy przekonani, że troska o nasze kruche i ograniczone zasoby ziemskie oraz konieczność sprostania największemu wyzwaniu w historii cywilizacji, jakim jest kryzys klimatyczny, wymagają łączenia ze sobą ludzi, różnych dyscyplin naukowych i rozproszonych dziedzin działalności społecznej.

Warsztaty antydyskryminacyjne były prowadzone przez edukatorów EkoCentrum Wrocław w kolejnych projektach z cyklu Każdy Inny, Wszyscy Równi (2016-18) oraz stanowiły część koalicyjnego programu wsparcia szkół i przedszkoli Johanneum Novum, realizowanego wspólnie z innymi wrocławskimi organizacjami specjalizującymi się w edukacji antydyskryminacyjnej i międzykulturowej. W 2019 i 2020 roku, oprócz zajęć dla szkół, warsztaty realizowane były w serii otwartych spotkań z cyklu “Jeden Świat” (dzięki któremu możliwe było ich zaoferowanie szerokiemu gronu mieszkańców i mieszkanek Wrocławia). W ubiegłym roku, z racji sytuacji epidemicznej, warsztaty odbywały się również w formule zdalnej. Poszczególne moduły warsztatowe zostały dostosowane do wersji online z pilotażowym wykorzystaniem aplikacji do pracy metodami aktywnymi.

Warsztaty antydyskryminacyjne z cyklu Jeden Świat – jesteśMy skupiają się na podnoszeniu kompetencji międzykulturowych i komunikacyjnych, poszerzaniu wiedzy o innych narodach i relacjach międzygrupowych, wzmacnianiu postawy otwartości na inność oraz trenowaniu umiejętności społecznych, w tym umiejętności przeciwdziałania i reagowania na mowę nienawiści, dyskryminację i przemoc motywowaną uprzedzeniami, zwłaszcza w środowisku lokalnym miasta Wrocławia oraz w Internecie.

W 2021 roku, w ramach obecnej edycji projektu, przeprowadzonych zostanie 14 warsztatów dla dorosłych mieszkańców Wrocławia (w tym studentów i studentek, seniorów i seniorek, edukatorów i edukatorek, liderek i liderów lokalnych społeczności, rad osiedlowych, świetlic środowiskowych itp.). Warsztaty realizowane będą w EkoCentrum Wrocław przy ul. Św. Wincentego 25A,C/- oraz na terenie wrocławskich uczelni oraz innych placówek i instytucji biorących udział w projekcie. W przypadku zajęć prowadzonych w trybie zdalnym miejscem realizacji będzie studio webinaryjne EkoCentrum Wrocław.

Uczestnicy i uczestniczki mają możliwość uczestniczenia w cyklu 2 warsztatów prowadzonych metodami aktywnymi:

  • „SUD” (Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja): celem zajęć jest omówienie pochodzenia i funkcji stereotypów, przekaz wiedzy na temat różnic między stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją, a przede wszystkim refleksja na własnymi stereotypami i uprzedzeniami oraz uświadomienie, jak mogą one doprowadzać do dyskryminacji i usprawiedliwiać ją. Uczestnicy zostaną zapoznani z problematyką mowy nienawiści, dyskryminacji i przemocy wynikającej ze stereotypów i uprzedzeń, z którymi mogą się spotkać w pracy z dziećmi i młodzieżą czy życiu codziennym (jako świadkowie) lub których mogą sami doświadczać w swoim życiu.
  • „R jak Reaguj!” – celem zajęć będzie uwrażliwienie uczestników na kwestie związane z reagowaniem na mowę nienawiści, dyskryminację i przemoc motywowaną uprzedzeniami. Przyjrzymy się, jakie konsekwencje ma reagowanie lub jego brak dla osoby doznającej dyskryminacji czy mowy nienawiści, dla nas samych i całej wspólnoty. Przedstawiony zostanie mechanizm dyfuzji odpowiedzialności i sposoby przeciwdziałania. Omówimy podstawowe zasady bezpiecznego reagowania, a także stworzymy przestrzeń wymiany doświadczeń związanych z reagowaniem.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych edukatorów EkoCentrum Wrocław, absolwentów Szkoły Trenerów Umiejętności Interpersonalnych. W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną (covid-19) w razie niemożliwości prowadzenia zajęć w kontakcie bezpośrednim warsztaty mogą odbywać się online (w serwisach zoom i/lub clickmeeting w połączeniu z aplikacjami do pracy grupowej).

Zajęcia będą realizowane do grudnia 2021 roku. Udział w programie jest bezpłatny. Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z koordynatorką pod adresem  osuch@eko.org.pl lub numerem telefonu 696 948 194

Osoba kontaktowa:
osuch@eko.org.pl, 696 948 194
Termin realizacji:
styczeń 2021 - grudzień 2021
Status:
Realizowany

 

Projekt Jeden Świat: JesteśMY jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl) w ramach konkursu „TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA I DIALOG WARTOŚCIĄ LOKALNEJ WSPÓLNOTY WROCŁAWIAN 2021”

Ostatnio w projekcie: