Fundacja Batorego – wsparcie instytucjonalne

Działania podejmowane są w szczególności w mniejszych miejscowościach, gdzie świadomość mieszkańców i ruch na rzecz drzew nie jest tak silny jak w dużych miastach, a utrata bioróżnorodności i problemy np. ze smogiem są podobne. Są to jednocześnie działania budujące grono sojuszników popierających cele statutowe naszej organizacji, budujące w dalszym kroku długofalowe wsparcie finansowe i ideowe, integrujące środowisko działaczy i włączające ich w działania naszej organizacji.

  • Punkt interwencyjny: ma na celu wsparcie merytoryczne i instytucjonalne osób podejmujących interwencje, ale też przyjmowanie zgłoszeń dotyczących planowanych wycinek drzew (mailowo, telefonicznie) i podjęcie interwencji (wniosek do urzędu, etc.) oraz włączenie się do postępowania administracyjnego (reprezentowanie tych co nie mają osobowości prawnej). Działanie obejmie również bieżącą aktualizację informacji na MAPIE INTERWENCJI (na serwisie drzewa.org.pl).
  • Raport z interwencji: stanowić będzie podsumowanie przeprowadzonych przez Fundację interwencji klasyfikująca interwencje według różnych kryteriów, m.in. powodów planowanych wycinek drzew. Elementem składowym raportu będzie mapa interwencji, baza wybranych zdjęć oraz poradnik jak prowadzić interwencje.
  • Baza Przyjaciół drzew: stworzenie profilowanej bazy danych (odpowiadającej nowym przepisom prawnym) wraz jej rejestracją w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych oraz wdrożenie w FER nowych procedur ochrony danych osobowych
  • Szkolenia: w ramach cyklu Akademia Przyjaciół drzew –2 spotkania zaplanowane są do sfinansowania z niniejszej dotacji. Realizowane w przybliżeniu raz na kwartał. Łączące elementy sesji warsztatowych, prelekcji i zajęć terenowych.
  • Przygotowanie narzędzi promocyjno – informacyjnych służących aktywistom do prowadzenia działań na rzecz drzew, jak: tłumaczenie i wdrażanie standardów ochrony drzew, wyjaśniających pojęcie drzew jako zielonej infrastruktury
  •  Modernizacja strony www Fundacji EkoRozwoju (3 wersje językowe) zintegrowanej profilami z społecznościowymi (w tym FB, TT, YT).
Osoba kontaktowa:
Sabina Lubaczewska, mail: sabina@fer.org.pl
Termin realizacji:
01.06.2018-30.09.2019
Status:
Zrealizowany

138 000,00 pln

Ostatnio w projekcie: