Krajobraz Poodří (Nadodrza) bogatszy o ponad 300 drzew!

Jesienią 2019 roku nasz partner w projekcie- Stowarzyszenie Arnika przeprowadziło w kilku miejscach Poodří akcję sadzenia grusz i dębów. Setki palików, dziesiątki metrów plastikowej siatki, ale też konieczność uzyskania zgody właścicieli gruntów – to wszystko było potrzebne, by akcja się powiodła. Z pomocą uczniów szkół podstawowych ze Studenki i Starej Wsi nad Ondřejnicí, wolontariuszy i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Studenki wszystko udało się znakomicie. Powstały nowe alejki na terenach miejskich, czterdzieści dębów na równinie zalewowej Odry w pobliżu Petřvaldíka i czterdzieści gruszy wzdłuż ścieżki polnej na Košatce nad Odrą.

Natomiast weekend wolontariuszy w Kunínie naznaczony był złą pogodą. Mimo to dwudziestu ochotnikom i młodym strażakom ze Studenki udało się zasadzić 260 nowych grusz i dębów. Pomagali też ludzie z Poodří, a także z Frydku, Karwiny i Haná.

Optymistyczne jest to, że prywatni rolnicy z Poodří są coraz bardziej zainteresowani sadzeniem drzew. Mają świadomość, że aleje tworzą naturalną granicę dróg polnych, dzielą ziemię i z czasem będą pełnić ważne funkcje ekologiczne. Jedną z takich alei posadzili członkowie ČSOP Studénka w Mankovicach.

Efekt: 360 nowych grusz i dębów już rośnie w Poodří!
Stowarzyszenie Arnika będzie teraz wspierać mieszkańców w ich pielęgnacji i ewentualnym leczeniu.