Kompetencje międzykulturowe | Zajęcia otwarte

Zdjęcie z widokiem na półkoliste okno na dworcu głównym we Wrocławiu
Dworzec Główny we Wrocławiu (fot. A. Wierzba).

Współczesny Wrocław to punkt docelowy licznych szlaków migracyjnych: podróży i przeprowadzek, ale także dramatycznych ucieczek przed wojną i prześladowaniami. Miasto spotkań może łatwo stać się miastem eskalujących konfliktów międzykulturowych, jeśli nie zrozumiemy i odpowiednio wcześniej nie odpowiemy na związane z tym zagrożenia. Integracja przybyłych głównie z Ukrainy nowych mieszkańców i mieszkanek Wrocławia jest bowiem wyzwaniem, z którym mierzą się nie tylko osoby z doświadczeniem uchodźstwa i migracji, ale także my wszyscy jako społeczeństwo przyjmujące.

To nasze wspólne zadanie. I właśnie z myślą o nas — jako społeczeństwie przyjmującym —  zapraszamy na warsztaty, które pomagają odnaleźć się w wielokulturowych realiach. Proponowane zajęcia to okazja do pogłębienia, odświeżenia, być może weryfikacji dotychczas zdobytej wiedzy i założeń dotyczących procesu integracji. To także szansa, by skuteczniej reagować na problemy, które pojawiają się w codziennych kontaktach. Jesteśmy przekonani, że wzmacnianie kompetencji międzykulturowych pomaga zapobiegać eskalacji konfliktów, a także dyskryminacji indywidualnej i systemowej oraz przemocy.


Podczas zajęć:

  • rozpoznamy i omówimy podstawowe zniekształcenia poznawcze,
  • zwrócimy uwagę na ich konsekwencje społeczne i psychologiczne,
  • przyjrzymy się, w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia mogą przyczyniać się do kryzysu wspólnoty,
  • zastanowimy się, na czym proces integracji w społeczeństwie wielokulturowym,
  • przedyskutujemy, jak wspierać proces integracji społeczeństwa wielokulturowego,
  • przeanalizujemy przypadki, z którymi spotykają się uczestniczki i uczestnicy warsztatów.

👪 W czasie warsztatów zapewniamy opiekę oraz zajęcia dla dzieci, aby rodzice lub opiekunowie mogli wziąć udział w szkoleniu. Zarówno zajęcia dla dorosłych, jak i dzieci są bezpłatne. Szkolenie z wykorzystaniem metod aktywnych prowadzi zespół edukacyjny EkoCentrum Wrocław: Aneta Osuch i Arkadiusz Wierzb, współpracujący z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. Zajęcia dla dzieci są prowadzone przez Annę Kokocińską.

Czas trwania szkolenia: 5h (część warsztatów przeznaczona na konsultacje)
Miejsce realizacji: EkoCentrum Wrocław, ul. Św. Wincentego 25A. / Przejście Dialogu (Przejście Świdnickie)

TERMINY

  • 22.10 (sobota), EkoCentrum Wrocław, ul. Św. Wincentego 25A, godz. 10-15
  • 5.11 (sobota), EkoCentrum Wrocław, ul. Św. Wincentego 25A, godz. 10-15
  • 26.11 (sobota), Przejście Dialogu (Przejście Świdnickie), godz. 10-15
  • 10.12 (sobota), EkoCentrum Wrocław, ul. Św. Wincentego 25A, godz. 10-15

ZGŁOSZENIA
Prosimy o przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/zkgrnqqJ7MskAKc3

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką projektu:
Anna Kokocińska, an.kokocinska@gmail.com, tel. 666-469-818


PROWADZĄCY

Aneta Osuch – absolwentka filozofii na Wydziale Nauk Społecznych (Uniwersytet Wrocławski), aktualnie kończy psychologię (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS). Posiada uprawnienia pedagogiczne. Absolwentka Szkoły Trenerów Umiejętności Społecznych i II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej; uczestniczka szkoleń i warsztatów organizowanych przez organizacje zajmujące się edukacją globalną i społeczną, m.in. Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trenerka antydyskryminacyjna, udziela wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym dyskryminacji. Współautorka założeń programowych, materiałów edukacyjnych i scenariuszy warsztatów antydyskryminacyjnych oraz programu Laboratorium Edukacji Globalnej. Edukatorka EkoCentrum Wrocław.

Anna Kokocińska – artystka, antropolożka kultury, edukatorka. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajmuje się foodsharingiem, tkaniną artystyczną, projektowaniem kostiumów teatralnych. Twórczość artystyczno-projektową opiera na materiałach z odzysku. Od 7 lat prowadzi zajęcia i warsztaty artystyczne oraz z zakresu edukacji globalnej dla dzieci i młodzieży, współpracując z firmami i organizacjami pozarządowymi. Koordynatorka projektów w Fundacji EkoRozwoju, trenerka na projektach Erasmus+. Podczas warsztatów otwartych prowadzi równolegle zajęcia animacyjne dla dzieci.

Arkadiusz Wierzba – z wykształcenia polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował także filozofię. Tłumacz języka czeskiego i słowackiego, trener i edukator. Od 2013 roku współpracuje z Fundacją EkoRozwoju jako edukator i specjalista ds. obsługi medialnej. Ukończył II edycję Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, a także Szkołę Trenerów Umiejętności Społecznych. Uczestnik szkoleń i warsztatów dotyczących edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej organizowanych m.in. przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Współautor założeń programowych, materiałów edukacyjnych i scenariuszy warsztatów antydyskryminacyjnych oraz programu Laboratorium Edukacji Globalnej. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trener antydyskryminacyjny. Edukator EkoCentrum Wrocław.


Zadanie realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022.