Instrukcja obsługi – podręcznik dla społeczności RWS

Instrukcja obsługi jest to podręcznik przybliżający  kulisy funkcjonowania grup RWS . Jest przyjęty podział na 3 poziomy – poczatkujący, zaawansowany oraz  ekspercki. Każdy poziom znajomości funkcjonowania grup Rolnictwa Wspieranego Społecznie ma swoje problemy  i obszary wymagające zaopiekowania. Publikacja jest przygotowana w sposób umożliwiający osobom zakładającym grupę RWS lub będącymi  członkiniami do wsparcia się w upowszechnianiu tej formy współpracy między „zjadaczami” a wytwórcami żywności  jak również do wspierania w rozwoju już istniejącej grupy.

Podręcznik do pobrania.