EkoCentrum Online: szkolenia i scenariusze zajęć

Zapraszamy serdecznie wszystkich nauczycieli i edukatorów do skorzystania z oferty scenariuszy zajęć i szkoleń opartych na interaktywnych aplikacjach do prowadzenia warsztatów w wersji zdalnej lub hybrydowej.

Czas pandemii dla zespołu edukacyjnego EkoCentrum Wrocław był momentem zawieszenia tradycyjnych zajęć edukacyjnych, a zarazem okresem intensywnej pracy nad ich nową formułą. Efektem tego są scenariusze zajęć oparte na nowych metodach aktywizowania odbiorców w warunkach lekcji zdalnych lub hybrydowych. W szkoleniach z cyklu #EkoCentrumOnLine chcemy się z nimi podzielić z nauczycielami i nauczycielkami oraz wszystkimi osobami, które zajmują się edukacją. To właśnie z myślą o tej grupie oraz licznych wyzwaniach w edukacji zdalnej przygotowaliśmy nowe prezentacje i metody pracy, które mogą sprawić, że zajęcia staną się atrakcyjne i ciekawe dla uczestniczek i uczestników.

Z jakich programów do prowadzenia zajęć online warto korzystać? Jak zainteresować uczniów i uczennice podczas zdalnej lekcji? Jak w ciekawy sposób mówić o klimacie, jakości powietrza, bioróżnorodności lub edukacji globalnej? Skąd uzyskać gotowe materiały, animacje, quizy i scenariusze zajęć? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi udzielają nasze szkolenia z cyklu #EkoCentrumOnLine.

Pojedyncze szkolenie trwa 2 godziny zegarowe i jest realizowane na platformie ClickMeeting lub Zoom (lub innej wskazane przez grupę, jeśli jest taka potrzeba). Szkolenie opiera się na modułowym scenariuszu zajęć dotyczącym jednego z poniższych obszarów tematycznych:

  • Klimat
  • Smog
  • Drzewa
  • Edukacja globalna
  • Rowery
  • Ptaki
  • Zasada 3R

Podczas pojedynczego szkolenia uczestnicy i uczestniczki biorą udział w ćwiczeniach realizowanych metodami aktywnymi. Po zakończeniu szkolenia otrzymują dostęp do wszystkich wykorzystanych materiałów i prezentacji w wersji dla prowadzących i uczestników. Zawarte w nich ćwiczenia posiadają także swoje warianty “klasyczne”, możliwe do przeprowadzenia w warunkach stacjonarnych.

Każda prezentacja w wersji dla prowadzących zawiera dodatkowe notatki i sugestie dotyczące realizacji poszczególnych modułów, a także komentarze odnoszące się do przebiegu zdalnej wersji prezentowanych ćwiczeń. Wersja dla uczestników zawiera wyłącznie slajdy związane z merytorycznym przebiegiem zajęć, a także wbudowane animacje i filmy.

Szkolenia są bezpłatne.
Po ich zakończeniu wystawiane są zaświadczenie o udziale.

Osoby i grupy, a także szkoły i inne placówki zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie i ustalenie terminu z koordynatorką projektu, Katarzyną Zarembą, pod adresem: k.zaremba@eko.org.pl