ABC Zrównoważonego Aktywizmu | Cykl szkoleniowy | Część 1

Zapraszamy na roczny cykl szkoleniowy dla osób zaangażowanych społecznie: aktywistów i aktywistek, które chcą działać nie tylko skutecznie i długodystansowo, ale też w sposób rozwojowy, z troską o własne potrzeby. Chcemy z wami przejść przez 7 modułów Zrównoważonego Aktywizmu. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 11-12 czerwca 2022 r. w EkoCentrum Wrocław.

 

🔵 Jak rozumiemy zrównoważony aktywizm?

Według nas to działalność, która ma szansę być skuteczna, trwała i korzystna dla wszystkich stron. To sposób angażowania się, który ogranicza ryzyko wypalenia, eskalacji konfliktów czy deprywacji własnych potrzeb.

🔵 Do kogo jest skierowany ten cykl szkoleniowy?

Szkolenia przygotowujemy z myślą o każdej osobie, która potrzebuje wsparcia w zakresie samoorganizacji, podstaw konstruktywnej komunikacji, metod pracy z grupą oraz w grupie o niehierarchicznej strukturze. Pierwszeństwo udziału będą miały osoby, które wezmą udział w całym cyklu szkoleniowym.

🔵 Jak się zapisać? 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy : https://forms.gle/wHq313L8kKYmW7Qr9
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona.

🔵 Jak będziemy pracować?

W ramach cyklu odbędzie się 7 modułów szkoleniowych (po 6h każdy) w ramach 4 spotkań dwudniowych i jednego 1-dniowego. Szkolenia odbędą się we Wrocławiu, w EkoCentrum Wrocław. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 11-12 czerwca 2022, a ostatnie w maju 2023 roku. Dokładne daty kolejnych spotkań będą podawane na zakończenie bieżącego szkolenia. Cykl spotkań rozłożony został na 12 miesięcy, ponieważ każdy trening to intensywna dawka współdzielonego doświadczenia i procesu grupowego oraz solidna porcja wiedzy, zaś czas między poszczególnym zjazdami służy do jej praktykowania i wdrażania w swoim otoczeniu.

🔵 Tematy poszczególnych modułów:

✔️ Komunikacja bez przemocy (NVC) & Aktywne słuchanie
✔️ Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej
✔️ Organizacja udanego spotkania & facylitacja i moderacja
✔️ Inkluzywne podejmowanie decyzji
✔️ Współdzielone przywództwo i organizacja pracy w zespole
✔️ Praca z konfliktem
✔️ Dbanie o siebie w aktywizmie

ℹ️  SZKOLENIE REALIZOWANE JEST W RAMACH PROJEKTU HARD TIMES SOFT SKILLS (HATI-SOS), FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS+ No 2021-1-SK01-KA220-ADU-000030019