Środkowoeuropejskie spotkanie społeczności żywnościowych

W dniach 12-13 listopada 2021 zapraszamy Was na środkowoeuropejskie spotkanie społeczności żywnościowych.

 

Nasiona
foto.Maciej Lesik

Jeśli jesteś obywatelką* lub rolnikiem chcącym żyć w prężnej społeczności żywnościowej, gdzie dostęp do żywności wytwarzanej  metodami ekologicznymi jest  traktowane jako podstawowe prawo człowieka, a nie opcja zależna od rynku. Jeśli chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami jak budować, edukować, wspierać lub w inny sposób wzmacniać lokalną społeczność skupioną wokół żywności – to spotkanie jest dla Ciebie.

Czym jest Środkowoeuropejskie Spotkanie Społeczności Żywnościowej? (Central Eastern European food coommunity meeting, skrót CEE). Inspiracją są odbywające się co dwa lata, od 2012 roku, Europejskie spotkania grup RWS. W ten sposób w każdym parzystym roku ludzie z całej Europy mają okazję spotykać się, aby dzielić się tym, co robią, dzielić się doświadczeniami i zacieśniać współpracę.  Na ostatnim takim spotkaniu w 2018 roku w Salonikach zrodził się pomysł, aby na mniejszą skalę spotkać się w gronie osób z Europy Środkowej i Centralnej. Obecnie chcemy zainicjować spotkania w naszej części Europy, aby   wzmacniać się nawzajem, umożliwiać wymianę doświadczeń czy też planować wspólne działania  i naukę od siebie nawzajem.

Kto jest inicjatorem? Jesteśmy zespołem europejskich organizacji zajmujących się edukacją i wzmacnianiem szeroko rozumianych lokalnych społeczności żywnościowych- grup RWS , kooperatyw spożywczych czy też innych form skracających dystans między “zjadaczami” a osobami wytwarzającymi żywność. Zależy nam na rozpowszechnianiu   dobrych przykładów, jak mieszkańcy mogą się organizować. Wspólnie prowadzimy projekt Food & More, który koncentruje się na budowaniu i tworzeniu sieci społeczności żywnościowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Przeczytaj więcej tutaj: https://urgenci.net/food-and-more/

Polskę reprezentuje Fundacja EkoRozwoju, Republikę Czeską stowarzyszenie AMPI, Węgry stowarzyszenie TVE oraz sieć URGENCI z siedzibą we Francji

Gdzie: Pierwsze spotkanie CEE odbędzie się na Dolnym Śląsku, w EkoCentrum Wrocław (12 listopada) oraz w Ptasiej Dolinie – Domu Spotkań Twórczych (13,14 listopada) , 60 km od Wrocławia https://www.facebook.com/PtasiaDolina. Zamieszkamy w 3 pensjonatach we wsi – Ptasia Dolina, Storczykowe Wzgórze, Pod Leszczyną. Nasze sesje odbędą się w świetlicy w centrum wioski- około 300 metrów od każdego pensjonatu.

Jak się zgłosić? Jesli jesteś z Polski skontaktuj się z koordynatorką : monika at eko.org.pl, Jeśli zaś reprezentujesz inny kraj skontaktuj się z właściwą organizacją dla Twojego kraju (Węgry, Czeska Republika, lub dla osób reprezentujących RWS sieć URGENCI)

Co się będzie działo?

 Plan spotkania:

1.Dzień 12.11. Piątek; Miejska Społeczność Żywnościowa

 • 9.30-10 rejestracja, czas na kawę

Część 1. 10:00-11:00

 • Prezentacja – kim jesteśmy, czym się zajmujemy. Środkowoeuropejska współpraca na rzecz wspierania społeczności żywnościowych. Monika Onyszkiewicz, FER & Zsofi Perenyi, TVE
 • Plan na kolejne 3-dni spotkania.

Część 2. 11.00-12:30

 • Jak wygląda organizowanie społeczności żywnościowych wśród mieszkańców miast? Doświadczenia z różnych regionów. Kooperatywy żywnościowe,, ogrody miejskie, grupy RWS wszelkie formy samoorganizacji wśród obywateli.  Dzielenie się doświadczeniami z Polski/ Węgier/Czech/ Przegląd z perspektywy europejskiej. 

Obiad 12.30-14:00

Część 3. 14:00-15.30

 • Nauka po okresie pandemii – jak ostatnie 2 lata wpłynęły na lokalne wspólnoty żywnościowe. Wprowadzenie do poniższej dyskusji. Jocelyn Parot, Urgenci
 • Jak możemy wzmocnić ruch społeczności żywnościowych, w tym spółdzielnie żywnościowe, nieformalną edukację żywieniową, grupy RWS – dyskusja moderowana przez Wojciecha Mejora, Kooperatywa Dobrze

Przerwa na kawę/herbatę

Część 4, Podsumowanie dnia – refleksje po dyskusjach, postulaty, kolejne kroki do podjęcia. 

Około godz.17 wyjazd do Nowej  Wsi Wielkiej  (autokarem z  EkoCentrum)

Około godz.19 kolacja

2.Dzień, 13/11, Niedziela.  Powrót do korzeni. Lokalne rolniczki i rolnicy dla suwerenności żywnościowej.

9:30 Rozgrzewka przy herbacie i kawie.

Część 1. 10:00-10:45

 • Przedstawienie uczestniczek i uczestników-kim jesteśmy, czym się zajmujemy. Monika Onyszkiewicz, FER  & Zsofi Perenyi, TVE  
 • Omówienie planu na kolejne 2 dni spotkania

Część 2. 10.45- 12.30

 • Przekształcając istniejący model edukacyjny – w kierunku wielowymiarowej platformy edukacyjnej. Prezentacja zestawu narzędzi edukacyjnych dla społeczności żywnościowych. Samuel Holder, Urgenci
 • Rola mentoringu i dzielenia się doświadczeniami w budowaniu społeczności żywieniowej – dyskusja o naszych potrzebach (rolników/konsumentów) oraz posiadanych kompetencji do dzielenia się z innymi w ramach sieci. Prowadzenie: Jocelyn Parot i Sam Holden, Urgenci

Obiad 13.00-14.00

Część 3. 14.00-15:30

Odwiedziny w Społecznym Domu Nasion w Ptasiej Dolinie.

 • Nasiona mają znaczenie -o powstaniu Domu Nasion, ludziach zajmujących się dziedzictwem regionu. Danuta Nowak współinicjatorka i opiekunka założonego Domu Nasion. https://www.gorykaczawskie.pl/en/sudeten-community-seed-house-at-the-bird-valley-creative-meetings-house/

Przerwa na herbatę, kawę 

Część 4, 16:00-17.00

 • Jakie są plany i sprzymierzeńcy tych inicjatyw? Jak zrobić większy zasięg i zbudować regionalną sieć strażników nasion, nawiązać lokalną współpracę społeczności żywnościowych – dyskusja, wymiana doświadczeń. Prowadzenie: Monika Onyszkiewicz FER, Łukasz Podgórski Kooperatywa Żywa

Część.5, Podsumowanie dnia

Kolacja 18:00

 1. Dzień 14/11, Niedziela.  Rzecznictwo na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

9:00 Rozgrzewka kawą lub herbatą

Część 1. 09:30 – 10.45

 • Prezentacja: Rzecznictwo na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym– jak współpracować z różnymi instytucjami w celu zbudowania silnej polityki żywnościowej? Doświadczenia z poszczególnych krajów oraz na poziomie międzynarodowym sieci Urgenci.
 • Dyskusja: Dlaczego rzecznictwo jest ważnym narzędziem walki o suwerenność żywnościową na poziomie lokalnym? Jak robić to sprawnie aby byc skuteczną i  uniknąć wypalenia? 

Przerwa na herbatę lub kawę

Część 2. 11:00-12.30 

 • World cafe –  tematy będa zbierane od soboty w miejscu spotkań (proponowane obszary: sieciowanie, rzecznictwo, wzajemna edukacja – mentoring)

Część 3. 12:30-13:30 

 • Podsumowanie ostatnich 3 dni spotkań.

14:00 Obiad 

15:00 Powrót do domów, bus do Wrocławia

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim. Osoby chętne do udziału w spotkaniu proszone są o kontakt z lokalnym koordynatorem- kontakt poniżej.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu CEE prosimy o kontakt z organizacją krajową (TVE dla Węgier, AMPI dla Czech) lub bezpośrednio z FER Fundacja EkoRozwoju (Polska).

Zachęcamy do udziału w poszczególnych wybranych dniach!

Projekt współfinansowany ze środków UE Erasmus+ 2019-1-HU01-KA204-061205, Food & More – Consumer education for food citizens

*zamiennie stosujemy formy żeńskie i męskie.