300 drzew do wycinki?

Kiedy otrzymaliśmy informację, iż w miejscowości Glinno planowana jest inwestycja budowlana w ramach, której wytypowano do usunięcia ponad 300 drzew, postanowiliśmy wesprzeć mieszkańców w walce o zachowanie cennego drzewostanu.

Przygotowaliśmy wniosek o udostępnienie informacji o środowisku, wnioskując o udostępnienie następujących informacji i dokumentów dotyczących drzew rosnących na działkach nr 350/4, 350/5, obręb Glinno, gmina Walim oraz w pasie drogowym na odcinku w/w działek (działka drogowa 161, droga powiatowa 3373D), w szczególności:

  1. O udostępnienie kopii zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub wniosku w celu uzyskania zgody na usunięcie drzew rosnących na w/w działkach;
  2. Informację czy urząd uzgadniał z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska wydanie postanowienia/ zgody na usunięcie drzew alejowych? Jeśli tak proszę o udostępnienie kopii dokumentacji.
  3. Czy została przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza gatunków, w szczególności gatunków chronionych, które zasiedlają lub mogą zasiedlać drzewa wskazane do usunięcia jak np. porosty, ptaki, ssaki, owady? Jeśli tak prosimy o udostępnienie kopii dokumentacji?
  4. Czy przygotowano na potrzeby potencjalnej/planowanej wycinki wycenę wartości drzew (np. metodą wyceny odtworzeniowej wartości drzew?). Proszę o udostępnienie kopii dokumentacji.

Po otrzymaniu od Wójta Gminy Walim zawiadomienia o odmowie udostępnienia informacji, po konsultacji z prawnikiem Fundacja EkoRozowju złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Wójta w/w gminy.

Skarga na bezczynność do pobrania tu: skarga na bezcznność

 

Wsparcia udzielamy w ramach projektu  “Obywatele dla drzew – drzewa dla klimatu” , który finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.