Zastraszanie aktywistów interweniujących w sprawie zniszczenia korony drzewa

Istotną przyczyną pogarszania się kondycji drzew są źle przeprowadzone zabiegi, mające na celu ograniczenie wielkości korony. Niezwykle szkodliwym sposobem redukcji rozmiarów drzewa, praktykowanym przez wiele firm zajmujących się pielęgnowaniem drzew, jest ogławianie. Oprócz zniszczenia walorów estetycznych drzewa, prowadzi ono często do powstawania zaburzeń w statyce drzew ze względu na podniesienie lub przesunięcie ich środka ciężkości. Dodatkowo drzewa narażane są na patogeny grzybowe po wykonywanych cięciach lub po cięciach podkrzesujących. Ogławianie prowadzi także do zagłodzenia drzewa. Usuwając od 50 do 100% ulistnionej korony drzewa, doprowadza się do stopniowego jego obumierania.

Kiedy w Gdańsku jedna z firm zajmujących się pielęgnacją zieleni na terenie Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w ramach zleconych prac, dokonała zniszczenia i uszkodzenia rosnących tam drzew lokalni, aktywiści zgłosili tę sprawę do urzędu celem ukarania pracowników wykonujących te prace.

 

 

Niestety lider podejmujący interwencję został wezwany do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych firmy oraz do zapłaty zadośćuczynienia.

Poproszono nas o pomoc w tej sprawie. Po przeanalizowaniu dokumentacji fotograficznej stwierdziliśmy, iż w wyniku przeprowadzonych prac większości przypadków doszło do usunięcia głównych osi drzew, górnych części koron odpowiedzialnych m.in. za stabilność. Pozbawienie drzew przewodników oraz konarów i gałęzi zaburza m.in. produkcję masy zielonej a tym samym ma bezpośredni wpływ na odżywianie roślin. Powstałe rany są zaczątkiem infekcji grzybowych oraz rozkładu wewnątrz pni. Pani Patrycja Smolińska – Certyfikowany Inspektor Drzew przygotowała ekspertyzę dendrologiczną potwierdzającą wykonanie nieprawidłowo i niezgodnie ze sztuką cięć w koronie drzew. Na naszą prośbę kancelaria adwokacka przygotowała odpowiedź odpierającą zarzuty postawione liderowi aktywistów. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wszczął postepowanie w sprawie nadmiernej redukcji korony drzew.

 

Wsparcia udzielamy w ramach projektu “Obywatele dla drzew – drzewa dla klimatu”  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.