Z okazji Dnia Wierzby zabezpieczamy drzewo przed samochodami

Z okazji Dnia Wierzby przedstawicielki Fundacji Ekorozwoju i koordynatorki Ruchu Przyjaciół Drzew wykonały taki mały, ale pożyteczny czyn społeczny. Bo każde drzewo jest dziś na wagę złota!

Zabezpieczyłyśmy korzenie drzewa, którego co prawda nie wycięto przy okazji rewitalizacji podwórka kilka lat temu, ale za to znacząco obniżono teren wokoło i uszczelniono kostką. Klon całkiem dobrze się trzyma, ale gleba została wypłukana, a liście oczywiście systematycznie są wygrabiane są do gołej ziemi/korzeni. Nie pomaga też ciągłe jeżdżenie po korzeniach, zagęszczanie gleby i odcinanie od dostępu tlenu i wody.

To była szybka akcja: uprzątnięcie śmieci, rozsypanie kilkudziesięciu worków zrębków, a na koniec symboliczna tabliczka informująca o tym, że drzewo ma korzenie i nie lubi jak mu się je niszczy.

Kilka dni później  do kompletu dołączyły paliki, a niebawem i sznur ogrodzeniowy.

Tabliczka do pobrania tutaj:

plakat_strefa_ochrony korzeni[A3]druk

Nasza akcja to trochę wyręczenie i wsparcie Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu, który zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 1217/19 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, jako podmiot zarządzający nieruchomościami w imieniu Gminy Wrocław, zobowiązany jest do “dbałości o drzewa i krzewy, podejmowania działań zmierzających do zachowania w dobrej kondycji jak największej liczby drzew na obszarze Wrocławia (..)(§ 2. 1.)”

 

Akcja zrealizowana  w ramach projektu “Obywatele dla drzew – drzewa dla klimatu”  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.