Wspieramy Festiwal Ludzi i Drzew

 

 

 

Z wielką przyjemnością uczestniczyliśmy w  Festiwalu Ludzi i Drzew, który od kilku lat jest realizowany przez Żywicę – lokalne stowarzyszenie z Obornik Śląskich, aktywnie działające na rzecz ochrony drzew.

W dniu 04 września 2022 w ramach Festiwalu odbyła się rozmowa „Jak chronić drzewa” z przedstawicielką naszej fundacji. Była mowa o roli starych i sędziwych drzew, o ich sekretach, bioróżnorodności z nimi związanej. Poruszono również kwestie bezpieczeństwa wokół drzew, ochrony drzew przed nieuzasadnionymi wycinkami oraz rozmawiano także o roli społeczności lokalnej i aktywistów w edukowaniu społeczeństwa na rzecz ochrony drzew.

 

 

Wsparcia udzielamy  w ramach projektu “Obywatele dla drzew – drzewa dla klimatu”  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.